Välkomna till #afkVarberg20

Så var det äntligen dags att offentliggöra ramarna för  #afkVarberg20. Föreläsare är bokade, anmälningar trillar in och på diverse göromål som hör konferensen till har satts upp på smedernas ”to-do-lista”. 

afkvarberg20

Den 15-16 juni 2020 arrangerar Skolsmedjan den tionde knytkonferensen. Varbergs kommun är värd för dagarna där skolfolk från hela landet möter upp för erfarenhetsutbyte, föreläsningar och samtal.

Temat för #afkVarberg20 är Likvärdighet för hållbart lärande. Ett tema som kommer att ta upp vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, framgångsfaktorer för en lärande organisation, statistik kring olika parametrar som angår skolan och ge en inblick i vilka de elever vi har i klassrummen runt om i landet är.

Som alltid är det deltagarnas aktiva medskapande som gör konferensen till det den blir. Till en #afk reser man inte för att sitta av två dagar, till en #afk reser man för att dela, ta emot, lära och nätverka. Oavsett om erfarenheter av skolutveckling i en lärande organisation är i uppstart eller på full rull på hemmaplan i den egna verksamheten, kan inspel, inblick och omvärldsbevakning ge skjuts i tänk, görande och analys.

Anmälan till #afkVarberg20 är öppen, preliminärt program och inbjudan att sprida finns upplagda under fliken ”#afkVarberg20”. Inom någon månad presenteras de fyra föreläsarna en efter en, och när anmälan passerat sista datum, 31 mars 2020, lyfts de som ska hålla en Pecha Kucha under #afkVarberg20 fram i en ”fråga-svar”-intervju.

I väntan på konferensens uppstart, följ med fördel Skolsmedjan i olika flöden som Twitter, Instagram och Facebook. Surfa runt bland bloggens flikar, tipsa kollegor och medarbetare, och varför inte också lokal nämnd och huvudman, om att hänga med till Västkustens kreativa mittpunkt för bästa möjliga möte för lärande i #detutvidgadekollegiet!

Med samarbetspartners som gör #afkVarberg20 möjligt, och med engagerade föreläsare redo att ge av sin kunskap, hälsar smedjan var och en varmt välkomna till Varberg för två dynamiska dagar i en lärande miljö.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Eva Söderberg, Magnus Axelsson & Viktoria Struxsjö

 

#afkVarberg19: Pecha Kucha nr 6

Ett stående inslag i programmet under Skolsmedjans #afk-konferenser är Pecha Kucha. En presentationsform där du visar 20 bilder x 20 sekunder för att i sammanlagt 6 minuter och 40 sekunder leverera ett ofta publikfriande innehåll! Låter det som en utmaning? Helt rätt, det vet de som skapat en Pecha Kucha, och efter #afkVarberg19 vet ytterligare sex personer detsamma. Möt årets presentatörer, en efter en, i en liten ”teaser” inför #afkVarberg19!

Namnlös

Hur kan vi leda lärandet så att lärandet leder oss? Martin Hassel driver huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (SKA) i Varbergs kommun och i det arbetet har han två tankar som snurrar i huvudet: hur vi genom huvudmannens SKA  kan vara en drivkraft för kollegialt lärande genom hela organisationen, och hur det lärandet kan leda skolutveckling på alla nivåer! Tillit är nödvändigt för en sådan utveckling, och det är vad han kommer att definiera på sina första 6 minuter. En presentation som också kommer att innehålla exempel på när kvalitetsarbetet fungerar, och när det dessvärre leder till misstro. De sista 40 sekunderna har Martin Hassel vikt åt vad han ser runt hörnet. Med glimten i ögat låter han hälsa att ”det är vad det blir, ihopknåpat med statsvetenskap, två korta kunder i vår förskola, och någon fin varbergsbild.”

Beskriv din Pecha Kucha med tre ord.

– Fokus – Meta – SOU!

Sharing is caring – vilka förväntningar har du/ni inför #afkVarberg19?

– Att vi brottas med skolutveckling utifrån forskning och erfarenhet, och att vi tillsammans försöker spana hur vi kan bli vassare runt hörnet. Jag tänker att vi deltagare skapar en dela-kultur på smedjan, där vi prestigelöst lyfter exempel från våra uppdrag och framtidsspanar. Oliktänkande är välkommet! När jag utvärderar smedjan under dess sista skälvande minuterna hoppas jag på att jag fått tre synvändor, fyra uppslag av idéer jag måste testa på till hösten och ett gäng nya människor att skapa kontakt med på sociala medier – det förväntar jag mig av mig själv och andra!

Konferensens tema Ledarskap och lärande – vad tänker du in i den rubriken?

– Systematiskt kvalitetsarbete! Något som för mig betyder lärande, mer specifikt ett lärande som bygger på kunskap från forskning eller analys av praktiken, vilket sedan blir grunden för framtida vägval. Systematiskt kvalitetsarbete blir ju inte mycket värt om vi inte nyttjar det formativt! Och för att kunna göra det så behövs ledarskap på alla nivåer, från politik till pedagog och elev. Så lärande först och därefter ledarskap för att leda lärandet till faktisk förändring.

Om du fick styra fokus i svensk skoldebatt – vad hade du givit oss att diskutera?  

– Bildning istället för kunskaper. Normer och värden istället för ordningsbetyg. Med andra ord hade jag kämpat med näbbar och klor för att föra upp läroplanens kapitel 1 och 2.1 högst upp på agendan. Vissa saker är viktigare, och några förmågor mer bärande än andra, och jag gissar att det inte är en slump att de kommer först i läroplanen. Oavsett vad som prioriteras på ledarsidor och i debattartiklar.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Eva Söderberg

#afkVarberg19: Pecha Kucha nr 5

Ett stående inslag i programmet under Skolsmedjans #afk-konferenser är Pecha Kucha. En presentationsform där du visar 20 bilder x 20 sekunder för att i sammanlagt 6 minuter och 40 sekunder leverera ett ofta publikfriande innehåll! Låter det som en utmaning? Helt rätt, det vet de som skapat en Pecha Kucha, och efter #afkVarberg19 vet ytterligare sex personer detsamma. Möt årets presentatörer, en efter en, i en liten ”teaser” inför #afkVarberg19!

Unknown

Camilla Johansson, utvecklingsstrateg med inriktning IT och Maria Pettersson, IKT-pedagog med kommunövergripande ansvar, är hemmahörande i Gislaveds kommun. En duo som enligt sig själva är en kombination av SVT:S Sverker Olofsson och en duracellkanin. Båda har tidigare deltagit i #afk-konferenser och i år tar de plats på ”golvet” för att leverera en Pecha Kucha som speglar stödkedjans struktur och innehåll. 

Beskriv er Pecha Kucha med tre ord.

– Organisation, analys, undervisning.

Sharing is caring – vilka förväntningar har du/ni inför #afkVarberg19?

– Få många nya tankar och ideer som vi kan använda i vår förskola och skola. Alla möten med nya personer som har andra perspektiv. Fylla på med inspiration och glädje.

Konferensens tema Ledarskap och lärande – vad tänker ni in i den rubriken?

– Att dessa två hör ihop, lärande beror inte på slump och tillfällighet utan är resultatet av en bra ledning!

Om ni fick styra fokus i svensk skoldebatt – vad hade ni givit oss att diskutera?  

– Den enorma vikten av relationer mellan elev och pedagog och vad som är bra undervisning i skolan. Att vända ficklampan mot sig själv, vad kan jag göra för att få mina elever mer engagerade? Att en gång för alla ta kål på Jante!

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Eva Söderberg

#afkVarberg19: Pecha Kucha nr 4

Ett stående inslag i programmet under Skolsmedjans #afk-konferenser är Pecha Kucha. En presentationsform där du visar 20 bilder x 20 sekunder för att i sammanlagt 6 minuter och 40 sekunder leverera ett ofta publikfriande innehåll! Låter det som en utmaning? Helt rätt, det vet de som skapat en Pecha Kucha, och efter #afkVarberg19 vet ytterligare sex personer detsamma. Möt årets presentatörer, en efter en, i en liten ”teaser” inför #afkVarberg19!

NamnlösMarika Andersson är rektor på Lövgärdesskolan i Angered sedan augusti 2015 och drivs av nyfikenhet och vilja att göra skillnad för barn och unga. För Marika Andersson är det viktigt att vara professionell i uppdraget och att vara en lärande förebild, och hon strävar efter att alltid leva den förändring hon vill ska ske. Viljan att ständigt lära sig nytt gäller även på det personliga planet, därför har hon bestämt sig för att i sommar gå en kurs i att lära sig surfa – i surfparadiset Varberg!

Beskriv din Pecha Kucha med tre ord!

– Relationer, rörelse, risker.

Sharing is caring – vilka förväntningar har du inför #afkVarberg19?

– Jag tror att det här är min sjunde #afk, och jag har alltid rest hem från dessa konferenser fylld av energi efter alla möten med kompetenta skolmänniskor från olika håll i landet. Jag förväntar mig att detta kommer att ske även i år. Det är ett fantastiskt tillfälle där vi delar med oss av erfarenheter, utmaningar och framgångar.

Jag ser fram emot föreläsningar som ger mig nya infallsvinklar och som utmanar mig till att ta nya kliv. Jag ser också fram emot alla dessa möten och samtal där vi alla är konstruktiva och försöker se möjligheter. Sen vet jag att det även kommer att bli många skratt, och många kära återseenden.

Konferensens tema Ledarskap och lärande – vad tänker in i den rubriken?

– För mig är det viktigt att lärandet är en del i mitt ledarskap, och i lärarnas. Jag ska vara en lärande förebild och vara nyfiken på det som händer i verksamheten, och hos mina medarbetare. I en lärande organisation, som skola är, så är det extra viktigt att jag som rektor ser kopplingen mellan mitt ledarskap och mitt lärande. Jag ställs hela tiden inför nya utmaningar och för att gå vidare behöver jag lära mig. Av mina medarbetare, av andra rektorer, av mina elever, av forskare. Det är tillsammans vi utvecklar skola, och jag är den som både ska leda lärande, och vara en lärande ledare för att ha framgång i mitt uppdrag.

Om du fick styra fokus i svensk skoldebatt – vad hade du givit oss att diskutera?

– Jag hade satt ljuset på att vårt mål ska vara att alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt, och jag hade i alla led plockat ut just det, ”så långt som möjligt”, och ställt frågan till alla – vad betyder det för dig? Jag skulle önska att vi alla kunde pausa och diskutera vad det är vi behöver göra för att det uppdraget ska vara möjligt, vad det är vi behöver göra för att det vi gör ska bli viktigt, på riktigt. Och jag hade velat att vi, i alla led, från politiken till den enskilda läraren, skulle diskutera utifrån det vi har mandat till att förändra, så att diskussionerna blir konstruktiva och meningsfulla.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Eva Söderberg

#afkVarberg19: Pecha Kucha nr 3

Ett stående inslag i programmet under Skolsmedjans #afk-konferenser är Pecha Kucha. En presentationsform där du visar 20 bilder x 20 sekunder för att i sammanlagt 6 minuter och 40 sekunder leverera ett ofta publikfriande innehåll! Låter det som en utmaning? Helt rätt, det vet de som skapat en Pecha Kucha, och efter #afkVarberg19 vet ytterligare sex personer detsamma. Möt årets presentatörer, en efter en, som en liten teaser inför #afkVarberg19!

Tessan

Therese Noborg är en energisprudlande småbarnsmamma som rensar hjärnan och sorterar tankar genom OCR-träning och att vara i stallet. Hon är nyfiken, testar gärna nya arbetssätt i klassrummet och strävar efter att lära tillsammans med eleverna. Tydlighet, nytänkande, beprövade metoder och att våga är ledord i hennes uppdrag som lärare på Lindbergs skola i Varbergs kommun.

Beskriv din Pecha Kucha med tre ord. 

– Värdeskapande, elevinflytande, meningsfullt.

Sharing is caring – vilka förväntningar har du inför #afkVarberg19?

– Jag har varit med vid ett par tillfällen tidigare och vet att utbytet av erfarenheter mellan alla deltagare brukar ge massor av ny energi och idéer. Jag ser fram emot att konferensen summerar mitt läsår som gått, men även ger mig ny energi, infallsvinklar och idéer inför kommande läsår.

Konferensens tema Ledarskap och lärande – vad tänker in i den rubriken?

– Att pröva sina egna tankar och idéer kring ledarskap och lärande och att diskutera frågor som Hur gör jag egentligen? Hur gör andra? Vad är ett gott ledarskap? Hur är ett bra ledarskap när lärande sker? och Kan man sätta ord på det?

Ett brett men ändå tydligt tema som berör vardagen för alla oss som arbetar i skolan.

Om du fick styra fokus i svensk skoldebatt – vad hade du givit oss att diskutera?  

– Hur viktigt det är att inte se skolan som en egen värld utan som en del av samhället. Jag vill att fler ser vikten av samarbetet mellan skola och arbetsliv för öka elevers upplevelse av en meningsfull och meningsskapande utbildning.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Eva Söderberg

#afkVarberg19: Pecha Kucha nr 2

Ett stående inslag i programmet under Skolsmedjans #afk-konferenser är Pecha Kucha. En presentationsform där du visar 20 bilder x 20 sekunder för att i sammanlagt 6 minuter och 40 sekunder leverera ett ofta publikfriande innehåll! Låter det som en utmaning? Helt rätt, det vet de som skapat en Pecha Kucha, och efter #afkVarberg19 vet ytterligare sex personer detsamma. Möt årets presentatörer, en efter en, som en liten teaser inför #afkVarberg19!

Ulrika 2018

Ulrika Johansson arbetar som utvecklingschef för NTA Skolutveckling och har sin arbetsplats på Kungliga Vetenskapsakademien, KVA i Stockholm. NTA är en ekonomisk förening vilket innebär att kommuner och friskolor ingår i ett nätverk där verksamma lärare tillsammans med didaktiker och forskare utvecklar stöd för undervisningen. Ulrika Johansson älskar skolutveckling, musik och familjen. Hon har under många år varit nyfiken på vad det är som gör att man gör förändringar i, och utvecklar sin undervisning. Vilka framgångsfaktorer finns och hur kan vi organisera för ett hållbart kontinuerligt lärande? Hennes Pecha Kucha kommer således att röra sig runt framgångsfaktorer och möjligheter till kollegialt lärande.

Beskriv din Pecha Kucha med tre ord. 

– Engagemang, lärande, glädje.

Sharing is caring – vilka förväntningar har du inför #afkVarberg19? 

– Mina förväntningar inför konferensen är höga. Jag var med och arrangerade #afkLinkoping16 så jag vet vilka proffs Skolsmederna är! #afkVarberg19 lockar till sig personer som är generösa, öppna och nyfikna. Jag ser fram emot både föreläsningarna och alla möten med engagerade människor.

Konferensens tema Ledarskap och lärande – vad tänker du in i den rubriken?

– NTA är en lärande organisation med utveckling på olika nivåer för att utveckla undervisning och elevers lärande framför allt inom naturvetenskap och teknik. Jag är mycket intresserad av hållbara organisationer med systematiskt förhållningssätt för kontinuerligt lärande. Gott ledarskap ger förutsättningar för engagemang, lärande och glädje.

Om du fick styra fokus i svensk skoldebatt – vad hade du givit oss att diskutera?  

– För mig är elevernas möjligheter till utveckling, engagemang och välbefinnande allra viktigast. Jag skulle önska att aktuell skoldebatt skulle vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför kommer jag att lyssna och vara nyfiken på #afkVarberg19 där skolfolk möts och diskuterar Ledarskap och lärande. Det är ett angeläget och viktigt fokus.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Eva Söderberg

#afkVarberg19: Pecha Kucha nr 1

Ett stående inslag i programmet under Skolsmedjans #afk-konferenser är Pecha Kucha. En presentationsform där du visar 20 bilder x 20 sekunder för att i sammanlagt 6 minuter och 40 sekunder leverera ett ofta publikfriande innehåll! Låter det som en utmaning? Helt rätt, det vet de som skapat en Pecha Kucha, och efter #afkVarberg19 vet ytterligare sex personer detsamma. Möt årets presentatörer, en efter en, som en liten teaser inför #afkVarberg19!

pernilla.png

Pernilla Skantz jobbar sedan 2015 som fokusbibliotekarie på Skäggetorpsskolan i Linköping. Sedan 2018 har hon även tio procent av sin tjänst på Sjukhusskolan där hon och en kollega har startat Sveriges första sjukhus-skolbibliotek! Pernillas Skantz uppdrag är att genom att vara en integrerad del av skolans verksamhet stödja elevers lärande och pedagogers arbete när det gäller såväl läsning som informationskompetens. Det bästa med jobbet tycker hon är lästiden, som tillåter henne att krypa upp i soffan med en kopp kaffe och en riktigt bra bok – på arbetstid.

Beskriv din Pecha Kucha med tre ord!

– Mångspråk, medskapande, boksamtal.

Sharing is caring – vilka förväntningar har du inför #afkVarberg19?

– Jag förväntar mig såklart fantastiska föreläsningar, givande samtal, att få lära mig massa nya saker och få ta del av goda exempel. Men också att få dela med mig av mitt arbete och förhoppningsvis kunna inspirera andra och kanske till och med lära någon något.

Konferensens tema Ledarskap och lärande – vad tänker du in i den rubriken?

– Både ledarskap och lärande är något som sker i relation till andra, så det ska bli intressant att höra hur andra ser på såväl sina egna som andras roller. Sen tänker jag att ibland kanske lärande och ledarskap ligger varandra närmre än vad vi tror, det är svårt att leda om man inte är villig att lära.

Om du fick styra fokus i svensk skoldebatt – vad hade du givit oss att diskutera?  

– Även om skolbibliotek har varit på tapeten en sväng så tycker jag att det diskuteras allt för lite. Vad kan vi göra för att tillsammans ta tillvara på all den kunskap, kompetens och erfarenhet som finns hos våra skolbibliotekarier? (Diskutera i smågrupper och återkoppla till mig efter konferensen, tack.)

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Eva Söderberg

#afkVarberg19 – UR stöttar upp!

Är du ny som lärare? Har du en kollega som är ny i uppdraget? Minns du din egen första tid som lärare? UR reser till #afkVarberg19 med ny programserie i bagaget! Åsa Hemborg är projektutvecklare lärarutbildning/fortbildning på UR och deltar för andra året i rad i smedjans konferens.

ÅsaavLill

 • Välkommen åter, Åsa Hemborg. Berätta om UR:s produktioner i höst!

– Först vill vi säga grattis till ett fantastiskt yrkesval, både till de som är nya och de som har arbetat sedan flera år i skolan. Som lärare gör du skillnad i barns och ungas liv och lärande. Du får vara med om när en rynka mellan ögonbrynen övergår till aha-glitter i ögonen. Du får vara med om när två grälande barn tystnar och börjar lyssna på varandra och skakar hand efter bråket. Du får vara med om oroliga föräldrars lättade andetag när de hör och ser att du förstår deras oro.

– Under hösten kommer en mängd nya UR-produktioner som svarar direkt på nya lärares behov och önskemål om coachning och konkreta yrkesfakta.

 • Finns det behov av sådana produktioner? 

– Alla är nya i början. Inte allt blir som man tänkt. Inte alla nya lärare får det stöd de utlovas och så väl behöver under det första läsåret. Det saknas ofta tid och utrymme för kollegialt stöd och för systematisk handledning.

 • Vad kan ett bristande stöd under det första året leda till för en ny lärare? 

– Alltför många nya lärare hoppar av under de första åren. Arbetsbelastning och brist på stöd när yrket är psykiskt krävande är bland de vanligaste orsakerna. Att gå från teori under studietiden till praktik i arbetsliv kan innebära något av en praxischock. 

 • Så hur kan UR bidra till ett stöd för nya kollegor?  

– Som tur är finns många bra röster bland både erfarna och andra nya lärare där ute. En del goda tips och tankar hittar du genom sociala medier, men kanske inte alltid lätta att hitta till. UR storsatsar nu på en mängd produktioner och konkreta stöd och på att bli en samlingsplats för allt detta.

– UR lyssnar, stöttar och bidrar problemlösande. Till dig som är ny, till dig som tar steget över tröskeln till alla fantastiska läranderum.

 • Hur kan Skolsmedjan och deltagare i #afkVarberg19 bidra till era uppslag för produktion och till den specifika målgruppen för höstens satsning?

– Under #afkVarberg19 får ni veta mer – kanske vill ni sprida, tycka till, eller föreslå mer! Det ska bli riktigt kul att återse bekanta ansikten, och givetvis möta nya. UR har örat mot verksamheterna och vi hoppas på input under junidagarna kring sådant professionen önskar att vi tar upp!

Skolsmedjan hälsar UR varmt välkomna till #afkVarberg19 den 17-18 juni – i just Varberg!

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

 

#afkVarberg19: Föreläsare Anna Karlefjärd

En av förra årets mycket uppskattade föreläsning triggar i positiv bemärkelse och låter föreläsaren utmana sig själv – och deltagare. När Anna Karlefjärd åter gör entré på Skolsmedjans konferensarena, är det med en utmaning i bagaget – både till deltagare och sig själv. Anna Karlefjärd, favorit repris – och kvartetten föreläsare för #afkVarberg19 är  nu komplett!

AnnaSkolsmedjan hälsar dig åter välkommen som föreläsare i ett afk-sammanhang och ser fram emot din föreläsning med matchning mot temat Ledarskap och lärande. Vad ser du att temat inrymmer för möjliga delar att i din föreläsning lyfta fram? 

– Årets tema för Skolsmedjans konferens är onekligen ett tema som diskuteras på många arenor idag. Att leda för att möjliggöra lärande på alla nivåer i vårt skolsystem är något vi fångar in när vi pratar om till exempel lärande organisation och formativ organisation. Min förhoppning är att kunna återvända till och fördjupa några av de frågor som vi väckte redan vid Skolsmedjan 2018. Där fokus framför allt kommer att vara kring hur vi kan skapa förutsättningar för lärandet, där exempel tas både från klassrum-, skolledar-och huvudmannanivå.

– Jag tar med mig två ledord som vi nyttjat tidigare och det är hållbarhet och långsiktighet och i det vill jag nog också göra ett försök att utmana det förbättringsparadigm som vi tenderar att befinna oss i. Är det möjligt och prata om formativ organisation och ”good enough” i samma föreläsning, det är frågan som jag ställer mig själv, vi får se om jag lyckas!

Du medskapade 24-7 under #afkVarberg18. Ge oss en blick i backspegeln och låt höra vad du minns, och kanske tog med dig, från förra årets konferens!

– Det är ett fint sammanhang att befinna sig i, högt i tak och samtidigt en oerhörd spänst i samtalen och frågorna som dyker upp. Alla som är med vill bidra till att konferensens utfall blir så bra som möjligt. Jag minns den bredd som var på det innehåll som presenterades, fast kanske allra mest minns jag de lärare och skolledare som valde att dela med sig av sitt arbete, som på så sätt levandegjorde en del av den forskning som presenterades. Sedan var det också god mat och en himla bra ”dessert” till middagen!

Du möter många olika grupper av ”skolfolk” – kan du urskilja någon röd tråd i vad kvalitet i Ledarskap och lärande består av och som kanske kan tendera vara framgångsfaktorer?

– Här finns det en hel del definitioner av vad framgång är, men om jag tänker på organisationer där både personal och elever i stort mår bra, det finns ett kollegialt samarbete och det finns progression i elevers lärande, då är nog tillit det som utgör den röda tråden. Man är överens i organisationen om vad uppdraget är och arbetar tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för det, utan att blanda ihop vilka ansvarsområden man har. Fast det är också tydligt att det är svårt att finna organisationer som kännetecknas av detta i alla led. Många pratar tillit och vill ha tillit, men inte alla är beredda att organisera för det.

När du inte föreläser under en #afk i Skolsmedjans regi – vad gör du då?

– Föreläsa och handleda är min vardag. Ibland gör jag det i min roll som utbildningsledare vid rektorsutbildningen via Karlstads universitet, och ibland i min roll som Anna som träffar lärare, skolledare, förvaltningstjänstemän och huvudmän runt om i landet.

– De frågor jag arbetar mest med är bedömning och betygsfrågor på alla nivåer. Det kan handla om allt från systematiskt kvalitetsarbete till klok bedömningskultur och allt däremellan. Förhoppningen är alltid att bidra till att stärka professionen i dessa frågor, önskan är nog att kunna hitta en balans i frågor om bedömning så att fokus kan läggas på samtal om klok undervisning, där bedömning är ett medel men inte ett mål i sig.

Vilka förväntningar har du på #afkVarberg19? 

– Ni har så många fantastiska föreläsare i år, så jag blir väldigt ödmjuk i det sällskapet. Fin blandning också som kan ringa in temat på ett klokt sätt. Så höga förväntningar på att jag själv tillsammans med andra kommer lära mig massor.

 

Skolsmedjan hälsar Anna Karlefjärd varmt välkommen till #afkVarberg19 (länk till anmälan) den 17-18 juni – i just Varberg (länk till inbjudan)!

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

 

#afkVarberg19: Föreläsare Emma Leijnse

Skolsmedjan hälsar Emma Leijnse välkommen som föreläsare under #afkVarberg19. En skicklig journalist och författare som engagerat skriver om skolan, och har mod att lyfta fram problem, utmaningar men också reflektioner om vari dessa bottnar. I en intervju från 2018 i SVT Norrbotten slår hon fast det några tänkt, men först nu vågat utrycka: ”killars utanförskap är en av vår tids stora utmaningar, både för samhället i stort men också för skolan.

– För skolan gäller det att jobba med struktur och lugn i klassrummet. Det är sådant som killar vinner mest på.”

 • Leijnse_Emma_0_

  Foto: Åsa Sjöström, bild från Natur & Kultur

  Ge oss några smakbitar på innehållet i din föreläsning som du delar under #afkVarberg19. 

– Flickor får bättre resultat i skolan än pojkar. Kvinnor utbildar sig mer än män. Och skillnaderna mellan könen växer stadigt. Jag har undersökt varför det ser ut som det gör, vilka konsekvenser det får, och vad man eventuell kan göra åt det.

 • Du är en skicklig journalist och författare som lyfter perspektiv om skola på ett sätt som av professionen tas emot väl. Vad väckte din nyfikenhet för att skriva och syna skolan?

– Jag har alltid gillat att intervjua barn. De är rättframma på ett sätt som nästan ingen vuxen, för barn tänker sällan på hur de eventuellt kan framstå i andras ögon. Skolan är också ett väldigt livsbejakande ämne att bevaka, för fokuset är så framåtriktat. Det är hoppfullt att det finns så mycket man kan göra för att ge barn goda förutsättningar till ett bra liv, och ofta med ganska enkla medel. Sen är ju utbildning det viktigaste verktyget vi har för att bygga samhället. Det som händer i skolan idag får återverkningar lång tid framöver.

 • I din bok Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen problematiserar du det faktum att fler kvinnor än män studerar vidare i högre utbildningssammanhang, och i boken Godkänt? har du studerat ett antal skolor och kommuner som vänt en negativ spiral av dåliga resultat och istället blivit förebilder för genomförd skolutveckling. Hur upplever du att fokus för skolans behov av utveckling förändrats över tid, det vill säga vad vi väljer att ”sätta under lupp” i ett förbättringsarbete?  

– Oj, här hopar sig många tankar samtidigt. Först och främst, jag är ingen pedagog eller lärare. När det gäller utveckling av skolans undervisning så är min roll att sprida de undervisningssätt som har visat sig fungera, snarare än att peka på vad som behövs göras. Ett kriterium för att jag ska skriva om något som handlar om utveckling av undervisningen, är därför att metoden/arbetssättet är beforskat.

– På många sätt motarbetas skolutveckling av saker som lärare och rektorer inte har makt över: lärarbrist, minskad likvärdighet, krympande budgetar. Fokus är stort på dessa saker i den offentliga debatten. Men det finns ändå mycket som en lärare eller en skola kan göra själva, utan att behöva vänta på pengar eller politiska beslut. Och det är nödvändigt att lärare och skolledare tar ansvar för skolutveckling, eftersom det är en förutsättning för en självständig och yrkesstolt lärarkår. Jag upplever också att det görs; Skolsmedjan är ett sådant exempel.

– Vissa saker är frustrerande att se. Exempelvis att andelen elever som får särskilt stöd är som lägst i början av skolgången och sedan ökar med elevernas ålder. Fast alla vet att det hade varit på alla sätt bättre och billigare att göra tvärtom. Detta borde varje enskild rektor kunna ändra på. Varför görs det inte, undrar jag?

 • Till sist. Vad fick dig att tacka ja till #afkVarberg19, och vilka förväntningar på mötet med ”skolfolk” från olika delar av landet har du?

– I skollagen står att skolan ska drivas utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det sympatiserar jag helt och fullt med. Det vore klädsamt om också skolpolitiker ställde samma krav på sina egna politiska förslag, för då hade vi sluppit en del meningslösa diskussioner och istället kunnat ägna tiden åt det som är viktigt.

– Jag har också varit i kontakt med några av Skolsmedjans medlemmar under åren, och har alltid haft stort utbyte av det. Jag får alltid nya idéer till saker att skriva om när jag träffar folk som arbetar med skola, och det är jag säker på att jag kommer att få även denna gång.

Skolsmedjan hälsar Emma Leijnse varmt välkommen till #afkVarberg19 (länk till anmälan) den 17-18 juni – i just Varberg (länk till inbjudan)!

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö