Välkomna till #afkVarberg22

Så sätts segel för #afkVarberg22. Med höga ambitioner, optimism och tro på en framtid utan pandemi och restriktioner för sammankomster har planering för dynamiska skolutvecklingsdagar börjat ta form. Boka in knytkonferens i Varberg den 16-17 juni 2022. Den tionde konferensen i smedjans regi taggar upp! 

Ibland går det inte alltid som man önskar. En pandemi satte stopp för Skolsmedjans konferenser, både 2020 och 2021. Men inte backar smeder av för tillfälliga avbrott i att arrangera knytkonferenser. Tvärtom. Tid till förfogande har givit målbild att definitivt återuppta och skapa förutsättningar för mötesarenan som det #afk beprövat har varit och fortsatt ska vara.

#afkVarberg22 kommer att ha ”samma” form som tidigare konferenser. Temat är Likvärdighet för hållbart lärande, där innehållet skruvas till men ram för dagarna består. Vilka föreläsare som möter upp för att bidra med kunskap får stanna i smedjans kulisser några månader till. Vad som däremot inte stannar dolt är anmälningslänken till #afkVarberg22. Den är från och med nu öppen och som alltid finns 150 platser att ta plats på.

Med hopp om kända återseenden, nya bekantskaper och en #afk 2022 där skolfolk från hela landet återigen kan mötas och utifrån olika uppdrag och funktioner dribblar relevanta utvecklingsfrågor!

Nyfiken på tidigare konferensers innehåll? Läs under flik ”I backspegeln”!

Inbjudan till #afkVarberg22 (öppnas i ny flik)

Anmälningsformulär till #afkVarberg22 (öppnas i ny flik)

Ramar för program, start- och sluttid #afkVarberg22 (öppnas i ny flik)

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Magnus Axelsson & Eva Söderberg & Viktoria Struxsjö

#AfkVarberg20 inställd

Bild

Det är med ett sting av nedstämdhet vi nu meddelar att #afkVarberg20, Skolsmedjans tionde konferens, ställs in. Detta då fortsatta direktiv om att inte resa såväl utrikes som inrikes givits nytt datum till 15 juni.

Vi är givetvis ledsna över att vi inte ses i Varberg i år men håller tummarna för att vi istället kan samlas i mitten av juni 2021 för att då fira den tionde konferensen.

Med hopp om förståelse, boka av eventuell hotellnatt samt resa och håll koll när ny anmälningslänk och inbjudan inom kort publiceras här på Skolsmedjans blogg.

Vid frågor och funderingar, maila oss!

Vänliga hälsningar
Eva, Magnus & Viktoria

#afkVarberg20: Föreläsare Maria Jarl

Under snart 10 år har Maria Jarl haft olika ledningsuppdrag inom lärarutbildningen, både vid Göteborgs universitet och nationellt som ordförande för lärarutbildningskonventet. Uppdragen har gett henne en god inblick i hur den politiska styrningen fungerar och erfarenhet av hur det är att arbeta med att genomföra politiska reformer.
– Lärarutbildningen är ju om något ett verktyg för staten att försöka styra skolan. Det här har gett insikter som jag också försöker ta med mig in i forskningen.

Skärmavbild 2020-03-11 kl. 11.05.48

Foto: Laila Östlund

Ge oss en liten teaser på innehållet i din föreläsning som du delar under #afkVarberg20.
– Jag utgår från min och mina kollegors forskning om vad som utmärker inre organisation och arbetssätt på framgångsrika och icke framgångsrika skolor. Samtidigt ska jag sätta in frågorna i ett policysammanhang och diskutera vilka implikationer våra resultat, och andra resultat inom samma forskningsområde, får för styrningen av skolan.

Vilka skolfrågor ligger dig närmast och vad grundar sig ”hjärtefrågorna” i?
– Styrningsfrågorna intresserar mig mest! Som statsvetare ser jag skolan som en politiskt styrd organisation, men samtidigt måste professionen ha ett stort inflytande. Hur bör balansen mellan politiskt och professionellt inflytande se ut?  Jag tycker också att relationen mellan staten och kommunerna är angelägen att studera. Vi har ett kommunalt huvudmannaskap men samtidigt stärker staten sin styrning inom fler och fler områden. Hur går det ihop? Är vi på väg mot en statligt styrd skola igen?

Svensk skola är omskriven och omdebatterad. Hur förhåller du dig till tyckande och tänkande från såväl media som professionen?
– Många verkar se det som ett problem att skolan är omskriven och att många har åsikter och att reformtakten är hög. Men jag försöker tänka tvärtom. Vilken ynnest att få arbeta med frågor som engagerar så många! På frågan om hur jag förhåller mig till tyckande från media och profession så tycker jag att det är två olika saker. Att professionen tycker och har förslag är förstås bara bra. Men ibland kan man önska mer av den mediala debatten, det finns en tendens att mest fokusera på det som inte fungerar.

Om deltagarna i #afkVarberg20 vill läsa in sig på ”ditt område”, vad tipsar du oss att läsa då?
– Jag tipsar deltagarna om att läsa Att organisera för skolframgång. Strategier för en likvärdig skola (2017) som jag har skrivit tillsammans med Ulf Blossing och Klas Andersson.

Nyligen skrev en underlagsrapport till Jämlikhetskommissionen där jag diskuterar relationen mellan staten och kommunerna i styrningen av skolan med utgångspunkt i kunskapen om hur skolors inre arbete fungerar. Den har titeln På väg mot en statlig skola? Den är en av tre rapporter som finns samlade i den här publikationen: Tre rapporter om skolan. Underlagsrapport till Jämlikhetskommissionen, se https://jamlikhetskommissionen.se/publikationer/

Till sist. Vad fick dig att tacka ja till #afkVarberg20, och vilka förväntningar på mötet med ”skolfolk” från olika delar av landet har du?
– Det är utmanande och roligt att samtala med professionen. Jag hoppas på engagerande och spännande samtal som ger mig, och förhoppningsvis också deltagarna, nya kunskaper och perspektiv.

Skolsmedjan hälsar Maria Jarl varmt välkommen till #afkVarberg20 (länk till anmälan) den 15-16 juni – i just Varberg (länk till inbjudan)!

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

#afkVarberg20: Föreläsare Jonas Vlachos

Jonas Vlachos är professor i nationalekonomi och har under de senaste åren positionerat sig som tongivande skoldebattör i sociala medier. Skolan har i över ett decennium varit föremål för såväl hans forskning och som det kritiskt granskade. Möt Jonas Vlachos, den andra av föreläsare under #afkVarberg20, och som en gång i livet närde skådespelardrömmar men la dem på hyllan på grund av bristande talang och/eller mod. Han har dock, enligt egen utsaga, börjat fuska med improvisationsteater på gamla dar.

150911_SU_Nationaleko_0169

Till vardags återfinns Jonas Vlachos vid Stockholms universitet. För nio år sedan ställde han och en kollega frågan Reformer och resultat: kommer regeringens utbildningsreformer att ha någon betydelse? Kanske ger han oss några reflektioner om detta under dagarna i juni?

Ge oss en liten teaser på innehållet i din föreläsning som du delar under #afkVarberg20.
– Hur kan skolval fungera bättre och rättvisare? Jag kommer att fokusera på de förslag kring förändrat skolval som presenteras i SOU jämlik skola och de tankar som ligger bakom dessa.

Vilka skolfrågor ligger dig närmast och vad grundar sig ”hjärtefrågorna” i?
– Styrning, mätning och utvärdering. I skolan samlas starka och delvis motstridiga intressen och den exakta målbilden för skolan är oklar. Detta gör styrningen komplex samtidigt som skolan är en central samhällsinstitution. För att förstå hur styrning och  incitament slår måste man tänka, mäta och utvärdera. Medan mätning och kvantitativa utvärderingar aldrig kan ge definitiva svar på hur skolan ska styras så kan de ge nödvändig förståelse för hur styrningen slår i praktiken och vilka problem den skapar.

Svensk skola är omskriven och omdebatterad. Hur förhåller du dig till tyckande och tänkande från såväl media som professionen?
– Ofta är det för ”löst” och baserat på enskilda exempel. Det är för lätt för enskildheter att bli sanningar i diskussionen; skolan är en så stor institution att det alltid kommer att gå att hitta exempel på det mesta. Samtidigt kan det finnas lärdomar att göra utifrån  enskildheter och att finna denna balans är svårt och kanske omöjligt. Alla måste dock vara medvetna om att den skola de själva ser är just ett enskilt exempel och inte hela bilden. Ett stort problem är en ideologisering av fakta som gör diskussion om skolans mål och medel svår att föra.

Om deltagarna i #afkVarberg20 vill läsa in sig på ”ditt område”, vad tipsar du oss att läsa då?
Policyidéer för svensk skola och Är vinst och konkurrens en bra modell för skolan? 

Till sist. Vad fick dig att tacka ja till #afkVarberg20, och vilka förväntningar på mötet med ”skolfolk” från olika delar av landet har du?
– Det är intressant att möta personer som möter skolans vardag. Ger nyttiga perspektiv på den mer aggregerade bild jag själv möter och bidrar till att skapa. Tycker även att det kan vara en bra plattform att presentera utredningens förslag.

Skolsmedjan hälsar Jonas Vlachos varmt välkommen till #afkVarberg20 (länk till anmälan) den 15-16 juni – i just Varberg (länk till inbjudan)!

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

#afkVarberg20: Föreläsare Anette Jahnke

Anette Jahnke är fil. dr. i professionspraxis. I sin avhandling Insegel till dialog (2014) lade hon fram analyser av olika praktiker som påverkar skolans matematikundervisning: kursplaneskrivarens, lärarens, rektorns och matematikerns. En googling bort och vi kan konstatera att hon hållit vid och i att studera och argumentera för utveckling av praktik, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Liten_Ifous_Anette_Jahnke kopia

Anette Jahnke var i fyra år projektledare för NCM:s (Nationellt centrum för matematikutbildning) arbete med Matematiklyftet och säger sig vilja ”skapa utbildningar som till innehåll och form använder sig av och fördjupar deltagarnas erfarenhetsbaserade och ofta oformulerade kunskap som utvecklats i deras yrkespraktik, och att därmed, deras praktik också vidareutvecklas.” Hon är gymnasielärare i grunden.

Anette Jahnke bor på en hörna på Hisingen med tre tonåringar och make. Hon pendlar mellan Göteborg och Stockholm då hon har två jobb, ett på Göteborgs universitet och ett på forskningsinstitutet Ifous. Med Anette överallt är numera hennes ledarhund Mandy, som är självsäker, självständig, modig och aldrig ger upp. Anette försöker hålla jämna steg med Mandy som är en underbar vän och ”ledare”. På föreläsningar brukar Mandy stöna till av tristess precis när föreläsaren tror sig säga något superviktigt.
– Men just junidagarna i Varberg lär hålla både mig och Mandy alerta, säger Anette och låter hälsa att de båda är taggade inför #afkVarberg20!

Ge oss en liten teaser på innehållet i din föreläsning som du delar under #afkVarberg20.
– Min föreläsning Lika värdig utbildning för alla kommer handla om betydelsen av lärares praktiska yrkeskunnande för att exakt de elever som befinner sig i sitt klassrummet lär sig. Vad kännetecknar kunskapen? Hur utvecklas den? Varför är den så ofta ”tyst”? Kan man lita på sin magkänsla? Vad är relation till beprövad erfarenhet?

Vilka skolfrågor ligger dig närmast och vad grundar sig dina hjärtefrågor i?
1. Hur kan vi utveckla utbildning och undervisning så att ALLA elever lär sig det vi i samhället tagit ställning för?
2. Hur kan lärare och forskare samverka för att både utveckla skolans praktik och skapa ny vetenskaplig kunskap?

– Frågorna kommer från min nyfikenhet på den kunskap som utvecklas i yrkeslivet utanför universitets makt, teorier och ramar. Intresset kommer också från min egen erfarenhet i yrkeslivet som inneburit att jag erfarit olika praktiker så som lärare, matematiker, kursplaneskrivare, lektor, projektledare och forskare.

Svensk skola är omskriven och omdebatterad. Hur förhåller du dig till tyckande och tänkande från såväl media som professionen?
– Det är bra att det skrivs om skolan och att skolan diskuteras. Men ibland blir det väldigt många monologer istället för en dialog som kan hjälpa oss att komma framåt. I det avslutande kapitlet i min bok Utveckla undervisning finns rubriken Utbildning som ett omtvistat begrepp ­– låt oss tvista! Här lyfter jag fram att oenighet kan vara fruktsam, och att betrakta utbildning som ett ständigt omtvistat begrepp kan göra oss mer medvetna om vad som krävas av oss för att få till en bra dialog.

Deltagarna i #afkVarberg20 vill läsa in sig på ditt område, vad tipsar du då om för läsning?

Man kan läsa av mig: Jahnke, A. (2019). Utveckla utbildning. Liber: Stockholm.

Eller artiklar:
Har vi gått på grund med vetenskaplig grund och beprövad erfarenheter?

Vetenskaplig grund räcker inte

Starkt fokus på mål ger snäv syn på kunskap

Vill man läsa andra, kan man exempelvis läsa:
Dimmock, C. (2016). Conceptualising the research–practice–professional development nexus: mobilising schools as ’research-engaged’ professional learning communities. Professional Development in Education, 42(1), s. 36­–53.

Riddersporre. B. & Erlandsson. M. (2018). Beprövad erfarenhet i förskolan. Natur och Kultur: Stockholm.

Olsson L.M. (2018). Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet. Lärarförbundet: Stockholm.

Till sist. Vad fick dig att tacka ja till #afkVarberg20, och vilka förväntningar på mötet med ”skolfolk” från olika delar av landet har du?
– Det ser ut som ett mycket spännande koncept och jag vill lära mig mer!

Skolsmedjan hälsar Anette Jahnke och Mandy varmt välkomna till #afkVarberg20 (länk till anmälan) den 15-16 juni – i just Varberg (länk till inbjudan)!

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

Välkomna till #afkVarberg20

Så var det äntligen dags att offentliggöra ramarna för  #afkVarberg20. Föreläsare är bokade, anmälningar trillar in och på diverse göromål som hör konferensen till har satts upp på smedernas ”to-do-lista”. 

afkvarberg20

Den 15-16 juni 2020 arrangerar Skolsmedjan den tionde knytkonferensen. Varbergs kommun är värd för dagarna där skolfolk från hela landet möter upp för erfarenhetsutbyte, föreläsningar och samtal.

Temat för #afkVarberg20 är Likvärdighet för hållbart lärande. Ett tema som kommer att ta upp vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, framgångsfaktorer för en lärande organisation, statistik kring olika parametrar som angår skolan och ge en inblick i vilka de elever vi har i klassrummen runt om i landet är.

Som alltid är det deltagarnas aktiva medskapande som gör konferensen till det den blir. Till en #afk reser man inte för att sitta av två dagar, till en #afk reser man för att dela, ta emot, lära och nätverka. Oavsett om erfarenheter av skolutveckling i en lärande organisation är i uppstart eller på full rull på hemmaplan i den egna verksamheten, kan inspel, inblick och omvärldsbevakning ge skjuts i tänk, görande och analys.

Anmälan till #afkVarberg20 är öppen, preliminärt program och inbjudan att sprida finns upplagda under fliken ”#afkVarberg20”. Inom någon månad presenteras de fyra föreläsarna en efter en, och när anmälan passerat sista datum, 31 mars 2020, lyfts de som ska hålla en Pecha Kucha under #afkVarberg20 fram i en ”fråga-svar”-intervju.

I väntan på konferensens uppstart, följ med fördel Skolsmedjan i olika flöden som Twitter, Instagram och Facebook. Surfa runt bland bloggens flikar, tipsa kollegor och medarbetare, och varför inte också lokal nämnd och huvudman, om att hänga med till Västkustens kreativa mittpunkt för bästa möjliga möte för lärande i #detutvidgadekollegiet!

Med samarbetspartners som gör #afkVarberg20 möjligt, och med engagerade föreläsare redo att ge av sin kunskap, hälsar smedjan var och en varmt välkomna till Varberg för två dynamiska dagar i en lärande miljö.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Eva Söderberg, Magnus Axelsson & Viktoria Struxsjö

 

#afkVarberg19: Pecha Kucha nr 6

Ett stående inslag i programmet under Skolsmedjans #afk-konferenser är Pecha Kucha. En presentationsform där du visar 20 bilder x 20 sekunder för att i sammanlagt 6 minuter och 40 sekunder leverera ett ofta publikfriande innehåll! Låter det som en utmaning? Helt rätt, det vet de som skapat en Pecha Kucha, och efter #afkVarberg19 vet ytterligare sex personer detsamma. Möt årets presentatörer, en efter en, i en liten ”teaser” inför #afkVarberg19!

Namnlös

Hur kan vi leda lärandet så att lärandet leder oss? Martin Hassel driver huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (SKA) i Varbergs kommun och i det arbetet har han två tankar som snurrar i huvudet: hur vi genom huvudmannens SKA  kan vara en drivkraft för kollegialt lärande genom hela organisationen, och hur det lärandet kan leda skolutveckling på alla nivåer! Tillit är nödvändigt för en sådan utveckling, och det är vad han kommer att definiera på sina första 6 minuter. En presentation som också kommer att innehålla exempel på när kvalitetsarbetet fungerar, och när det dessvärre leder till misstro. De sista 40 sekunderna har Martin Hassel vikt åt vad han ser runt hörnet. Med glimten i ögat låter han hälsa att ”det är vad det blir, ihopknåpat med statsvetenskap, två korta kunder i vår förskola, och någon fin varbergsbild.”

Beskriv din Pecha Kucha med tre ord.

– Fokus – Meta – SOU!

Sharing is caring – vilka förväntningar har du/ni inför #afkVarberg19?

– Att vi brottas med skolutveckling utifrån forskning och erfarenhet, och att vi tillsammans försöker spana hur vi kan bli vassare runt hörnet. Jag tänker att vi deltagare skapar en dela-kultur på smedjan, där vi prestigelöst lyfter exempel från våra uppdrag och framtidsspanar. Oliktänkande är välkommet! När jag utvärderar smedjan under dess sista skälvande minuterna hoppas jag på att jag fått tre synvändor, fyra uppslag av idéer jag måste testa på till hösten och ett gäng nya människor att skapa kontakt med på sociala medier – det förväntar jag mig av mig själv och andra!

Konferensens tema Ledarskap och lärande – vad tänker du in i den rubriken?

– Systematiskt kvalitetsarbete! Något som för mig betyder lärande, mer specifikt ett lärande som bygger på kunskap från forskning eller analys av praktiken, vilket sedan blir grunden för framtida vägval. Systematiskt kvalitetsarbete blir ju inte mycket värt om vi inte nyttjar det formativt! Och för att kunna göra det så behövs ledarskap på alla nivåer, från politik till pedagog och elev. Så lärande först och därefter ledarskap för att leda lärandet till faktisk förändring.

Om du fick styra fokus i svensk skoldebatt – vad hade du givit oss att diskutera?  

– Bildning istället för kunskaper. Normer och värden istället för ordningsbetyg. Med andra ord hade jag kämpat med näbbar och klor för att föra upp läroplanens kapitel 1 och 2.1 högst upp på agendan. Vissa saker är viktigare, och några förmågor mer bärande än andra, och jag gissar att det inte är en slump att de kommer först i läroplanen. Oavsett vad som prioriteras på ledarsidor och i debattartiklar.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Eva Söderberg

#afkVarberg19: Pecha Kucha nr 5

Ett stående inslag i programmet under Skolsmedjans #afk-konferenser är Pecha Kucha. En presentationsform där du visar 20 bilder x 20 sekunder för att i sammanlagt 6 minuter och 40 sekunder leverera ett ofta publikfriande innehåll! Låter det som en utmaning? Helt rätt, det vet de som skapat en Pecha Kucha, och efter #afkVarberg19 vet ytterligare sex personer detsamma. Möt årets presentatörer, en efter en, i en liten ”teaser” inför #afkVarberg19!

Unknown

Camilla Johansson, utvecklingsstrateg med inriktning IT och Maria Pettersson, IKT-pedagog med kommunövergripande ansvar, är hemmahörande i Gislaveds kommun. En duo som enligt sig själva är en kombination av SVT:S Sverker Olofsson och en duracellkanin. Båda har tidigare deltagit i #afk-konferenser och i år tar de plats på ”golvet” för att leverera en Pecha Kucha som speglar stödkedjans struktur och innehåll. 

Beskriv er Pecha Kucha med tre ord.

– Organisation, analys, undervisning.

Sharing is caring – vilka förväntningar har du/ni inför #afkVarberg19?

– Få många nya tankar och ideer som vi kan använda i vår förskola och skola. Alla möten med nya personer som har andra perspektiv. Fylla på med inspiration och glädje.

Konferensens tema Ledarskap och lärande – vad tänker ni in i den rubriken?

– Att dessa två hör ihop, lärande beror inte på slump och tillfällighet utan är resultatet av en bra ledning!

Om ni fick styra fokus i svensk skoldebatt – vad hade ni givit oss att diskutera?  

– Den enorma vikten av relationer mellan elev och pedagog och vad som är bra undervisning i skolan. Att vända ficklampan mot sig själv, vad kan jag göra för att få mina elever mer engagerade? Att en gång för alla ta kål på Jante!

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Eva Söderberg

#afkVarberg19: Pecha Kucha nr 4

Ett stående inslag i programmet under Skolsmedjans #afk-konferenser är Pecha Kucha. En presentationsform där du visar 20 bilder x 20 sekunder för att i sammanlagt 6 minuter och 40 sekunder leverera ett ofta publikfriande innehåll! Låter det som en utmaning? Helt rätt, det vet de som skapat en Pecha Kucha, och efter #afkVarberg19 vet ytterligare sex personer detsamma. Möt årets presentatörer, en efter en, i en liten ”teaser” inför #afkVarberg19!

NamnlösMarika Andersson är rektor på Lövgärdesskolan i Angered sedan augusti 2015 och drivs av nyfikenhet och vilja att göra skillnad för barn och unga. För Marika Andersson är det viktigt att vara professionell i uppdraget och att vara en lärande förebild, och hon strävar efter att alltid leva den förändring hon vill ska ske. Viljan att ständigt lära sig nytt gäller även på det personliga planet, därför har hon bestämt sig för att i sommar gå en kurs i att lära sig surfa – i surfparadiset Varberg!

Beskriv din Pecha Kucha med tre ord!

– Relationer, rörelse, risker.

Sharing is caring – vilka förväntningar har du inför #afkVarberg19?

– Jag tror att det här är min sjunde #afk, och jag har alltid rest hem från dessa konferenser fylld av energi efter alla möten med kompetenta skolmänniskor från olika håll i landet. Jag förväntar mig att detta kommer att ske även i år. Det är ett fantastiskt tillfälle där vi delar med oss av erfarenheter, utmaningar och framgångar.

Jag ser fram emot föreläsningar som ger mig nya infallsvinklar och som utmanar mig till att ta nya kliv. Jag ser också fram emot alla dessa möten och samtal där vi alla är konstruktiva och försöker se möjligheter. Sen vet jag att det även kommer att bli många skratt, och många kära återseenden.

Konferensens tema Ledarskap och lärande – vad tänker in i den rubriken?

– För mig är det viktigt att lärandet är en del i mitt ledarskap, och i lärarnas. Jag ska vara en lärande förebild och vara nyfiken på det som händer i verksamheten, och hos mina medarbetare. I en lärande organisation, som skola är, så är det extra viktigt att jag som rektor ser kopplingen mellan mitt ledarskap och mitt lärande. Jag ställs hela tiden inför nya utmaningar och för att gå vidare behöver jag lära mig. Av mina medarbetare, av andra rektorer, av mina elever, av forskare. Det är tillsammans vi utvecklar skola, och jag är den som både ska leda lärande, och vara en lärande ledare för att ha framgång i mitt uppdrag.

Om du fick styra fokus i svensk skoldebatt – vad hade du givit oss att diskutera?

– Jag hade satt ljuset på att vårt mål ska vara att alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt, och jag hade i alla led plockat ut just det, ”så långt som möjligt”, och ställt frågan till alla – vad betyder det för dig? Jag skulle önska att vi alla kunde pausa och diskutera vad det är vi behöver göra för att det uppdraget ska vara möjligt, vad det är vi behöver göra för att det vi gör ska bli viktigt, på riktigt. Och jag hade velat att vi, i alla led, från politiken till den enskilda läraren, skulle diskutera utifrån det vi har mandat till att förändra, så att diskussionerna blir konstruktiva och meningsfulla.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Eva Söderberg

#afkVarberg19: Pecha Kucha nr 3

Ett stående inslag i programmet under Skolsmedjans #afk-konferenser är Pecha Kucha. En presentationsform där du visar 20 bilder x 20 sekunder för att i sammanlagt 6 minuter och 40 sekunder leverera ett ofta publikfriande innehåll! Låter det som en utmaning? Helt rätt, det vet de som skapat en Pecha Kucha, och efter #afkVarberg19 vet ytterligare sex personer detsamma. Möt årets presentatörer, en efter en, som en liten teaser inför #afkVarberg19!

Tessan

Therese Noborg är en energisprudlande småbarnsmamma som rensar hjärnan och sorterar tankar genom OCR-träning och att vara i stallet. Hon är nyfiken, testar gärna nya arbetssätt i klassrummet och strävar efter att lära tillsammans med eleverna. Tydlighet, nytänkande, beprövade metoder och att våga är ledord i hennes uppdrag som lärare på Lindbergs skola i Varbergs kommun.

Beskriv din Pecha Kucha med tre ord. 

– Värdeskapande, elevinflytande, meningsfullt.

Sharing is caring – vilka förväntningar har du inför #afkVarberg19?

– Jag har varit med vid ett par tillfällen tidigare och vet att utbytet av erfarenheter mellan alla deltagare brukar ge massor av ny energi och idéer. Jag ser fram emot att konferensen summerar mitt läsår som gått, men även ger mig ny energi, infallsvinklar och idéer inför kommande läsår.

Konferensens tema Ledarskap och lärande – vad tänker in i den rubriken?

– Att pröva sina egna tankar och idéer kring ledarskap och lärande och att diskutera frågor som Hur gör jag egentligen? Hur gör andra? Vad är ett gott ledarskap? Hur är ett bra ledarskap när lärande sker? och Kan man sätta ord på det?

Ett brett men ändå tydligt tema som berör vardagen för alla oss som arbetar i skolan.

Om du fick styra fokus i svensk skoldebatt – vad hade du givit oss att diskutera?  

– Hur viktigt det är att inte se skolan som en egen värld utan som en del av samhället. Jag vill att fler ser vikten av samarbetet mellan skola och arbetsliv för öka elevers upplevelse av en meningsfull och meningsskapande utbildning.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Eva Söderberg