En hel och lärande organisation

Skolsmedjans utgångspunkt för innehållet i alla #afk har det övergripande och sammanhållande perspektiv lärande organisation. I smedjans kontext betyder det en ansats i att samtliga nivåer i styrkedjan arbetar med skolutveckling utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och skapar förutsättningar för ett hållbart lärande med undervisningens utveckling i fokus. Vidare definierar smedjan lärande organisation att vara ett förhållningssätt där lära nytt och lära om ses som en självklarhet i en kultur där transparens och professionellt friutrymme är tydligt och tydliggjort. 

I en lärande organisation är kollegialt lärande ett arbetssätt som bygger på systematik där förutsättningar för, och incitament till, samarbete skapats. Lärande sker mot gemensamma mål, och ett väl fungerande kollegialt arbete tar ansats i problem som genom det systematiska kvalitetsarbetet kartlagts. Problem som vänds till utmaningar och som strävas efter att lösas.

Ofta leder identifikation av problem till ett förbättringsarbete på organisations-, grupp- och individnivå. Utveckling av undervisning är i fokus för processer och elevers lärande centralt. Kollegialt lärande ska byggas långsiktigt och hållbart, och självklart med aktuell skolforskning som teoretiska ramar. Det kollegiala lärandet kan exempelvis utvecklas till en process för ämnesdidaktiskt arbete eller en process för utveckling av pedagogiskt ledarskap. Ett kollegialt lärande utgår från verksamhetens behov för elevers lärande.

En lärande organisation har en tillitsbaserad struktur och relevant innehåll. Styrkedjan är konkretiserad där var och en av de medskapande funktionerna upplever meningsfullhet och engagemang i respektive nivå. En lärande organisation präglas av nyfikenhet, mod och lyhördhet.

Litteraturtips

Att organisera för skolframgång: strategier för en likvärdig skola (Jarl, Blossing, Andersson 2017)

Skola på vetenskaplig grund (Ryve, Hemmi, Kornhall 2016)

Det professionella lärandets inneboende kraft (Timperley 2013)

Proffesionellt kapital – att utveckla undervisning i alla skolor (Hargreaves, Fullan 2013)

Har du fler tips på böcker där forskare och sakkunniga har fokus på skolutveckling, lärande organisation och undervisningsutveckling – tipsa Skolsmedjan via mail. 

Annons

1 tanke på “En hel och lärande organisation

  1. Ja, så precis vad som behövs.
    Under läsåret som var jobbade vi i årskurs 1 med Quad-bloggning och lärande bedömning. I vår grupp, Quad, ingick förutom vi tre åk 3or. Det märktes tydligt att åldersskillnaden inte spelade någon avgörande roll, vi lärde av varandra – elever och lärare. Vad som behövs mer av tycker jag är tid och lön till samtliga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s