Tre hörn

Skolsmedjan vilar (just nu) på tre hörn, där det övergripande och sammanhållande paraplyet är lärande organisation som säkerställer att samtliga skolformer och nivåer utgår i skolutveckling från vetenskap och beprövad erfarenhet. En lärande organisation som delar goda exempel och lärande misstag, en organisation med skolutveckling som kultur och självklarhet – det är en organisation som möter varje elev där eleven just nu befinner sig i sin progression och utveckling. 

Kollegialt lärande är hörnet från vilket Skolsmedjan utgår till övriga två. I ett kollegialt lärande där förutsättningar för, och incitament till, strukturer i samarbete skapats, sker lärande mot gemensamma mål. Ett väl fungerande kollegialt lärande, tar ansats i utmaningar att förbättra på organisations-, grupp- och individnivå. Ingen ska lämnas utanför, men det tar olika lång tid för oss att vilja kliva innanför, varför kollegialt lärande ska byggas upp långsiktigt och hållbart.

IT och Lärande är ett andra hörn. Öppna lärresurser, flippade klassrum, IKT för ökad möjlighet till formativ bedömning, listan kan göras lång. Elevers lärande är ett centralt utgångsläge, där IT som verktyg kan förstärka undervisningen, om en strategi för just IT och Lärande förankrats och är realistisk att genomföras. Att arbeta 1-1 och digitalt är mer än att “ställa in en dator” i klassrummet, att programmera mer än att ”skriva kod” och att lämna elever ensamma framför en skärm i sin utbildning, är kontraproduktiv och gagnar inte elevers lärande.

Entreprenöriellt lärande och värdeskapande lärande är det tredje hörnet. Även här står elevers lärande i centrum, och kan sammanfattas i tanken om att elever med sina kunskaper och färdigheter, ska skapa värde någon utanför sig själva och egna gruppen. Då det är avgörande för ett entreprenöriellt och värdeskapande lärande att pedagoger och rektorer anammat förhållningssätt som borgar för utveckling av elevers förmågor, blir de vuxnas syn och attityd avgörande för att förmågor ska utvecklas och mål uppnås. En strukturerad undervisning, med tydlig koppling till styrdokument, centralt innehåll och kunskapskrav, skapar goda möjligheter till ett entreprenöriellt och värdeskapande lärande.

Annonser

En tanke på “Tre hörn

  1. Ja, så precis vad som behövs.
    Under läsåret som var jobbade vi i årskurs 1 med Quad-bloggning och lärande bedömning. I vår grupp, Quad, ingick förutom vi tre åk 3or. Det märktes tydligt att åldersskillnaden inte spelade någon avgörande roll, vi lärde av varandra – elever och lärare. Vad som behövs mer av tycker jag är tid och lön till samtliga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s