#afkVarberg22

#afkVarberg22 blev den tionde knytkonferensen i Skolsmedjans regi. Som alltid arrangerades dagarna i juni, och full fart från början till slut. Temat för konferensen var Likvärdighet för hållbart lärande och kläddes in i såväl föreläsningar och Pecha Kucha, som #afkTalk och Pop-Up intervjuer. 

Post-pandemi rådde under våren 2022. Det resulterade i en viss osäkerhet ända in i februari huruvida #afkVarberg22 skulle gå att arrangera eller inte. När så den sista restriktionen för sammankomster lyftes, kunde smeder pumpa upp ångan och få fart på maskineriet för konferensen. Det var allt lite nervöst innan raderna i anmälningsformuläret blev fler och fler i antal och att deltagare valde Varberg ännu en gång.

Också i år representerade deltagarna en majoritet av skolans styrkedja. I #afkTalk delades klokskap, erfarenheter och framåtsyftande tips, och lärande samtal uppstod utifrån givna frågeställningar. Just bredden i deltagarnas funktioner ger grund för samsyn och erfarenhetsutbyte i gemensamma frågor som angår. Oavsett vilken kommun man är verksam i. En lärande organisation för elevers lärande har ingen botten, inga universallösningar finns men det engagemang som deltagare återigen förde in i #afkVarberg23 ger hopp om fortsatt arbete framåt på lokalt, regionalt och nationellt plan.

Årets kvartett av namnkunniga föreläsare bjöd inspel till temat Likvärdighet för hållbart lärande. Anette Jahnke satte avtryck i sitt medskapande där bland annat ”lika viktigt och lika värdigt” blev ett ”smedjan-bevingat” uttryck. Funderingen om huruvida vi utformar undervisningen utifrån en idealelev, bar flera deltagare med sig under dagarna efter att Anette Jahnke strategiskt ställt frågan. Just finessen i att ställa utmanande frågor till deltagarna, ledde till inkluderade delaktighet. Och jorå, Mandy fick allt sin beskärda del av uppmärksamhet, om än att inga klappar gavs.

Anna Karlefjärd och Ulf Blossing är två av Sveriges mest anlitade föreläsare. Att få båda på samma scen vid samma tid och dag i en form som var ny (för Skolsmedjan), refererades i efterhand till en upplevelse som var ”jordnära, lyxig och levande”. Först inledde Anna Karlefjärd och Ulf Blossing med varsin ”tiominutare” till föreläsning. Därefter satte de sig på varsin barstol och lät sig modereras in i samtal med deltagarna där ämnena böljade. Lita på att det blir favorit i repris under kommande #afk:s!

Fredrik Zimmermann, som kom till #afkVarberg med föreläsningsrubriken Så får vi fler pojkar att lyckas i skolan, presenterade mycket tänkvärd forskning. Dels ögonöppnare i form av att ”om pojken inte ger sig in i tävlingen, kan han inte förlora”, dels ”tänk inte att du ska göra undervisningen rolig, tänk istället att göra undervisningen begriplig.” Fredrik Zimmermann tog kål på ett antal förutfattade meningar om lärande, och genom sin positiva ansats satte han ord på det flera deltagare reflekterat över: ”man måste förstå varför, för att kunna begripa hur.”

Den allsvenska fotbollsklubben Varbergs BoIS trixade (till slut) sig in i konferensens lokal. Backarna Joakim Lindner och Hampus Zackrisson presenterade hur de år efter år bidrar till elevers motivation för lärande genom projektet Läsande Förebilder. Utöver högläsning ur boken Åskan av Ulf Stark, samtalar spelarna med eleverna om drömmar och mål och vikten av att kunna läsa – och förstå det du läser. BoIS:arnas inhopp i #afkVarberg22 blev uppskattat och gav skratt och inspiration.

Pecha Kuchor, höghastighetsträffar och Pop-Up intervjuer ingick självklart i #afkVarberg22 och som alltid är det är när deltagare medskapar som en #afk lyfter!

Har du frågor och funderingar kring #afkVarberg22, smedjan eller önskar komma i kontakt med exempelvis någon av våra föreläsare, mejla skolsmedjan@gmail.com.

Smeden Eva Söderberg reflekterade här efter årets konferens.

Annons