Föreläsningar 2019

Anette Forssten Seiser

Anna Karlefjärd

Maria Jarlsdotter

Emma Leijsne

Pecha Kucha:

Therese Noborg

Marika Andersson

Ulrika Johansson

Camilla Johansson och Maria Pettersson

Martin Hassel

Pernilla Skantz