#afkVarberg19

Har du frågor och funderingar kring #afkVarberg19, smedjan eller önskar komma i kontakt med exempelvis någon av våra föreläsare, mejla skolsmedjan@gmail.com.

 

Har du en text om #afkVarberg19, eller hittat någon på nätet att dela – pinga in smedjan!

Annons