Tack, #afkVarberg17!

Efter två dagar med #afkVarberg17 summerar smeder konferensen och bockar djupt för förtroendet som tillresta från Trelleborg i söder och Luleå i norr ger Skolsmedjan. Med engagemang, motivation och inspel har var och en bidragit till att överträffa alla förväntningar. Driven i samtalen, de kritiska men nyfikna frågorna och kompetensen som deltagare i medskapande form fyllt #afkVarberg17 med är fantastiskt.

Samarbetspartners i form av utställare och givare till goodiebag – tack. Att ni är på plats, irl eller via stöd på distans, är avgörande för helheten kring konferenserna. Dels visar ni intresse för formen smedjan erbjuder, dels stöttar ni ni med kompetens från ert perspektiv för svensk skolutveckling. Tack!

Fem föreläsare, med tydlig vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet, skapade definitivt Bästa möjliga möte för lärande under #afkVarberg17. Med skicklig förmåga att mixa forskning och beprövad erfarenhet med humor och skratt, har ni givit hundratalet ”skolfolk” i olika funktioner och uppdrag kunskap att ta med sig i vidare arbete för elevers lärande. För det tack.

Sex modiga presentatörer levererade Pecha Kucha med spets och stringens. Genom val att bidra med såväl ”vad” som ”hur” möjliggjordes inblick i verksamheter runt om i landet. Elevers lärande, lärares lärande och lärande organisation genomsyrade konferensens Pecha Kucha Strålande förberett, genomfört och levererat – tack!

Till Varbergs kommun, med barn- och utbildningsförvaltningen som given medspelare i planering (sedan september 2016), förberedelser (i skarpt läge) och viljan att skapa förutsättningar för möte mellan drygt trettio olika orters nuläge  – det är sannerligen att leva sitt lokala motto för skola och utbildning, Bästa möjliga möte för lärande.

Deltagare. Ni som på plats gör hela skillnaden. Förmånen att få arrangera #afkVarberg17 och möta så många nivåer i styrkedjan från så många olika verksamheter, är lärande och inspirerande. Att ni valde att delta, frivilligt och med uppriktigt engagemang, under konferensen är för Skolsmedjan ovärderligt – utan er, inga #afk!

Skärmavbild 2017-06-20 kl. 18.56.58

I efterdyningarna av #afkVarberg17 kommer samtal att fortsätta. Nya nätverk och kontakter har skapats, ”gamla” har stärkts. Håll Bästa möjliga möte för lärande allert och levande i tanke – håll i och ut!

Smeder lättar strax ankar och seglar in i sommar och semester. Sedan tas sats för planering av #afkVarberg18, den 18-19 juni 2018, där självklart hopp om återseende och ”nyseende” hålls högt i smedjan!

Inbjudan #afkVarberg18

Preliminärt programupplägg #afkVarberg18

Anmälan (130 platser totalt) #afkVarberg18

Trevlig sommar, igen – tack, #afkVarberg17!

 

 

Annonser

#afkVarberg17: Föreläsare Maria Wirén

Skärmavbild 2017-05-29 kl. 23.11.06

Maria Wirén är utvecklingschef i Varbergs kommun. Tillsammans med ledningsgruppen för barn- och utbildningsförvaltningen, förskolechefer, skolledare och den politiska nämnden, kartlades utvecklingsbehov för samtliga kommunala förskolor och skolor 2013. Ett kommunövergripande arbete som nu går in i år fyra.

– Att hålla i och hålla ut när vi arbetar med skolutveckling är avgörande. Det finns inget quick fix, säger Maria Wirén.

När Skolsmedjan våren 2016 skickade förfrågan till Varbergs kommun att för fjärde gången vara värdkokommun för en knytkonferens, valde Maria Wirén tillsammans med ledningsgruppen för förvaltningen temat. Bästa möjliga möte för lärande var ett självklart val då Varberg sedan 2013 arbetat med ett innehåll för likvärdig, långsiktig och hållbar skolutveckling, med grund i formuleringen.

– Jag skulle vilja dela upp Bästa möjliga möte för lärande, och gå in i ordens betydelse för mig, och för den förvaltning jag arbetar i. Vi ser att Bästa möjliga möte är ett förhållningssätt där vi med genuin nyfikenhet utgår från vilket behov av lärande som finns i en specifik kontext, förklarar Maria Wirén.

En dag på jobbet för Maria Wirén innebär både ”fältarbete” och dialogmöten med förskolechefer, skolledare och lärare, och administrativa uppgifter som att ta skapa förutsättningar för kompetensutveckling. Hon menar att en lärande organisation tar till vara på både individens behov av utveckling, och organisationens, så att delen och helheten förutsätter varandra.

– När det kommer en förändrad praktik ur ett möte där lärande diskuterats utifrån behov som kartlagts, det är då det händer. Då har vi samsyn och kan arbeta vidare på inslagen och gemensam väg. För oss i Varberg är Bästa möjliga möte för lärande nyfikenhet, reflektion och samarbete.

Maria Wirén pratar engagerat om de strategier och processer som pågår i Varberg, och återkommer flertalet gånger till betydelsen av att ha mod att arbeta prestigelöst och transparent. Kollegialt lärande, ämnesdidaktiskt kollegium och det pedagogiska ledarskapet klassrummet är tre områden hon gärna beskriver. Och att det är för eleverna vi arbetar, och att det är för dem vi ska göra skillnad.

– Vi behöver kunna självskatta våra egna erfarenheter, och spegla erfarenheterna mot teoribildning och andra människors erfarenheter. Precis detsamma gäller för elever. Lärares lärande och elevers lärande fungerar generellt likadant.

När Skolsmedjan ber Maria Wirén berätta om ett möte som gav henne skjuts i det egna lärandet, tänker hon en stund och säger att en enskild situation är svår att urskilja. Innan hon levererar sitt svar, ”förvarnar” hon om att det kan upplevas som ytligt och allmänt. Att lärande är komplext, och att hela livet är ett ständigt lärande.

– Alla möten har ju bidragit till hur jag tänker idag, inleder hon. Det behöver inte betyda att det varit stora omvälvande möten, utan med fördel pusselbitar som pusslats samman. Under mina år i skolan, som lärare, skolledare och idag utvecklingschef, har jag haft fantastiska kollegor som jag tillsammans med kunnat fördjupa frågeställningar. De gånger då jag upplever att jag lärt mig mest, är de tillfällen då förväntade reaktioner uteblivit och ersatts av andra, summerar hon.

Du ska leverera en föreläsning under#afkVarberg17. Ge oss tre ledord för innehållet du kommer att uppehålla dig vid.  

En (att samsyn finns), hel (pågående processer förstärker varandra), organisation (strukturer för lärande).

Vilka förväntningar inför #afkVarberg17 har du? 

– Självklart har jag förväntningar på att bli inspirerad och skapa nätverk som bidrar till fortsatt lärande. Jag har varit med vid Skolsmedjans konferenser tidigare. Både när vi arrangerat i Varberg, och när andra städer varit värdkommuner.

Skolsmedjan är stolta över att Varbergs kommun igen står som värdkommun för en konferens – vad fick er att tacka ja till #afkVarberg17?

– När vi i ledningsgruppen för barn- och utbildningsförvaltningen fick frågan av Skolsmedjan att stå som arrangörer igen tvekade vi inte en sekund. Vi vet, efter tidigare konferensers innehåll och utfall, att Skolsmedjans format fungerar väl för Bästa möjliga möte för lärande!

Skolsmedjan är stolta över att Maria Wirén, och barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun, väljer medskapa och möjliggöra #afkVarberg17.


Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

Skolspanarna – Away From Klassrummet!


Allt kan hända när skolutvecklande och engagerade människor möts under två dagar för att dribbla givna frågeställningar i aktuella ämnen, tar del av forskning och utbyter erfarenheter i höghastighetsträffar. Att vissa deltagare hamnar i en säng i en svit kan kanske upplevas märkligt, men under #afkLinkoping16 blev sängen i sviten en podcaststudio för Skolspanarna och resultatet dynamik!

Skolspanarnategelbildvitsmalenkel3-e1473283826695.jpgUnder en konferens regi Skolsmedjan dokumenteras #afkTalk och #afkTeaTime genom att deltagarna lämnar skriftliga avtryck på en digital anslagstavla. En Padlet. På tavlan ”nålas” också de bandade föreläsningarna, länkar och vinnande vetande fast, med syfte att kunna ses läsas och om igen.

När Skolspanarna anmälde sig till #afkLinkoping16 aviserade de också ambitionen att spela in en podcast på plats. Sagt är sagt, och blev till görande. Idag släppte spanarna Avsnitt 80 – Away From Klassrummet, vars titel parafraserar (!) #afk och knyter an till deras klassrumsspaningar.

Lyssna på avsnittet – och var du på plats under #afkLinkoping16 kanske du känner igen något av de som lyfts fram, är du nyfiken på att delta i kommande konferens, #afkVarberg17, kanske podden kan hjälpa dig att fatta beslut om att medskapa i juni.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

 

Tack, #afkLinkoping16! 

Det är med stor ödmjukhet för  förtroende, engagemang och saklig dialog, vi smeder summerar #afkLinkoping16. En Padlet full av resultat av fokuserade samtal, två dynamiska dagar med fokus på skolutveckling och inspirerande möten med kompetenta medarbetare i den svenska skolan. 

– Tack, alla ni som medskapande under #afkLinkoping16. Tack! 

Det slår oss smeder, halvvägs genom konferensen, att öppenhet och driv hos deltagarna att verkligen vilja grotta ner sig i temat, var mycket påtagligt. Vi noterade att var och en förberett sig för att lyssna på föreläsarna, bidra i #afkTalk (rundabordssamtal) och dessutom söka nya kontakter för att utveckla den egna praktiken i den egna verksamheten. Det slår oss smeder att #afkLinkoping16 blev precis allt, och mer, det vi i förväg hade hoppats på. Känslan vi kände halvvägs, stärktes ju mer konferensen fortgick, och vid avslutet dag två, var vi både rörda och upplyfta av sammanhanget vi varit del i.

Samarbetspartners i form av utställare och givare till goodiebag – tack. Att ni är på plats, irl eller via stöd på annat sätt, är avgörande för helheten kring konferenserna. Dels visar ni intresse för formen smedjan erbjuder, dels stöttar ni ni med kompetens från ert perspektiv för svensk skolutveckling. Tack!

Föreläsare med tydlig vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet – tack. Med en sinnrik förmåga att mixa forskning och evidens med humor och skratt, har ni givit hundratalet ”skolfolk” i olika funktioner och uppdrag kunskap att ta med sig i vidare arbete för elevers lärande. Ni inkluderade och ni motiverade – strålande, gänget!

Och Linköpings kommun, som tillsammans med Skolsmedjan i flera månader (första steget mot genomförande togs i mars 2015!) arbetat i skarpt läge för att leverera ett #afk med klass och hållbar substans – tack! Förberedelserna var utmärkta, genomförandet felfritt och avslutet perfekt. Vi ser definitivt Linköping som en skolkommun att återvända till, både i denna kontext, och i andra. Ett särskilt och innerligt tack till Ulrika Johansson och Martina Rylander Lundström som i processen för #afkLinkooing16 varit våra smeder på plats. Ni är fantastiska och ni lyckades på distans möta Skolsmedjans frågor och funderingar med ett ständigt ”det ordnar vi, det löser vi!” Ni visade smedjan tillit och gav oss boost att ta stafettpinnen för fler konferenser vidare!

Deltagare. Ni som på plats gör hela skillnaden. Att finna ord för det ni bidrog med är nästan svårt. Öppenhet, konstanta och konstruktiva samtal, möten och frågor för fortsatt arbete. Ni gjorde skillnad under #afkLinkoping16, och ni kommer att fortsätta göra skillnad i era verksamheter på hemmaplan. Det vet vi, och det vet ni! Utan er, inga #afk!

I efterdyningarna av #afkLinkoping16 kommer samtal att fortsätta, med elevernas bästa (skola och undervisning) för ögonen. Nya nätverk och kontakter har skapats, och vad de kommer att ge, kanske vi under nästa #afk kommer att få höra…

Så stort tack – till var och en som valde att vara på plats under #afkLinkoping16 – vi ses igen. Det vet vi, och det hoppas vi att också ni upplever vilja att göra!

Skolsmedjan

Välkomna till #afkVarberg17!

Den 19-20 juni 2017 genomförs Skolsmedjans åttonde knytkonferens. Smedjan kommer åter till Västkusten och Varberg som för fjärde gången tar emot i egenskap av värdkommun. 

Stafettpinnen går alltså vidare till den stad där Skolsmedjan i mars 2014 arrangerade sin första #afk. Anmälan har öppnat och temat för konferensen är Bästa möjliga möte för lärande. Ett brett tema som möjliggör för dialog och föreläsningar, #afkTalk, #afkTeaTime och Pecha Kucha, kring lärande organisation, lärares lärande och elevers lärande. Anmälan till #afkVarberg17 är öppen till och med måndagen den 1 maj 2017.

#afkVarberg17 kommer att husera i centrala Varberg, på promenadavstånd från centralstation och med flera hotell att tillgå. Program och inbjudan till konferensen får med fördel spridas och delas till kollegor och medarbetare. Till #afkVarberg17 finns 130 bokningsbara platser och smedjan hoppas på god mix av engagerat ”skolfolk” med skolutveckling som gemensamt intresse.

Under hösten och våren kommer vi att ”outa” föreläsare som medskapar under #afkVarberg17 en efter en, samt ”dessert”, det vill säga underhållare till måndagens middag. När vi närmar oss tiden för konferensen kommer du som anmäler dig att få ett mail med en e-bok där matnyttig information finns med.

Varmt välkomna till #afkVarberg17 den 19-20 juni 2017 hälsar smeder och värdkommun.

#afkLinkoping16: inbjudan och program

Pusselbitar sätts på plats och arbete pågår. #afkLinkoping16 är i skrivande stund 142 dagar bort. Dagar som kommer att rassla förbi i en förhoppningsvis härlig högsommarvärme med vila, trivsamheter och bara lite lagom mycket tänk på skolutveckling.  

Inbjudan, anmälningslänk och preliminära programpunkter ligger så uppe under flik #afkLinkoping16. Antalet platser till konferensen är 130 till antal och anmälan är öppen till och med fredagen den 19 augusti. Chansa att avvakta – eller boka din plats a.s.a.p!

Vi ser redan ”skolfolk” (exklusive smeder) från Eskilstuna, Tyresö, Åtvidaberg, Motala, Kungsbacka, Borås, Varberg, Linköping, Örebro och Stockholm anmälda. Ett antal av dessa städer är ”nya” i smedjans sammanhang, vilket självklart är glädjande.

Smeder hälsar fler personer från fler städer och orter varmt välkomna till #afkLinkoping16 i september för smedjans sjunde konferens.

Anmälan ”skolfolk” från Linköping

Anmälan ”skolfolk” från övriga landet

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Johan Risborn & Karin Berg & Magnus Axelsson & Stefan Fornestedt & Viktoria Struxsjö

#afkLinkoping16: Planering igång!

En vecka efter knytkonferensen #afkÖrebro16 och planeringen för nästa är i full gång. På olika platser i landet sitter smeder och arbetsgrupp med tema, upplägg och innehåll på agendan. Lokaler bokas, föreläsare kontaktas och formulär för anmälan skapas. Det är full verkstad och det känns fantastiskt att Skolsmedjans format för kollegialt lärande i #detutvidgadekollegiet börjar få fäste i skolutvecklingssverige. 

Att ytterligare en stad, denna gång Linköping, erbjuder värdskap för smedjans konferens upplevs helt rätt. En stad som huserar universitet och bred verksamhet för alla utbildningsformer, från förskola genom grundskola, via gymnasieutbildning till vuxenutbildning och universitet. Dialogen mellan Skolsmedjan och Linköping har tack vare engagerade och progressiva lärare, utvecklare och skolchefer varit fruktsam och det förberedande arbete arbetsgruppen på plats i Linköping gjort, borgar för en suverän #afkLinkoping16.

I fredags spikades temat för den 29-30 september och alla medskapare är överens om att ”Inkludering och Motivation” blir ett tema i tiden där vi kan lyfta två av skolans stora utmaningar och aktuella debattämnen. Vi tänker också att valt tema är en god fortsättning på den röda tråd som under #afkÖrebro16 var tydlig och upplevdes angelägen att levla vidare.

Anmälan till #afkLinkoping16 kommer att öppna inom kort. En inbjudan publiceras strax inpå där innehåll och mer utförlig information ges. En efter en kommer de tre huvudföreläsarna att ”outas” och vi ger i ett svarsmail på anmälan information om logi, luncher och middag samt i vilka lokaler #afkLinkoping16 äger rum i.

Som alltid strävar smedjan efter att ”dessert” under middag ska vara något utöver det vanliga, och om bitar faller rätt på plats, ser vi en ”dessert” där beprövad erfarenhet, taktfullhet och innerlighet möter upp efter avdukat bord. Mer om ”dessert” längre fram i vår.

Har du frågor om #afkLinkoping16 mejla skolsmedjan@gmail.com. Väl mött den 29-30 september i Linköping!

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

Tack #afkÖrebro16 

Två dagar av kunskapande, nätverkande och utbyte är över. På olika tåg mot olika destinationer sitter fem mycket ödmjuka smeder och reflekterar över helhet, detaljer och nästa steg. 

När de första kontakterna med Staffan Henningsson och Cicci Thunberg vid Örebro kommun togs i september 2014 var det ett stort steg för smeder att göra. Vi klev utanför våra egna kommuner och stod inför att leverera på bortaplan.

Elsemarie Hallqvist, vår eminenta dörröppnare och doer ”in till” just Örebro kommun bidrog med att ingjuta en del mod, en del utmaning och en del tillit så att Skolsmedjan skulle kunna genomföra #afkÖrebro16, utan att tänka in svårigheter och hinder på grund av geografiskt avstånd.

Idag och i detta nu, vet vi smeder att Hallqvist hade rätt – samarbetet med den lokala arbetsgruppen på plats i Örebro kombinerades med erfarenhet och lärdomar från föregående fyra konferenser och del för del lades strategiskt på rätt plats, i rätt ordning för ert genomförande av #afkÖrebro16. Tack Örebro kommun, och tack Elsemarie Hallqvist.

Innehållet i dagarna har som alltid varit fullmatade. Som alltid drogs tid över, men också in, och dag ett avslutades med en smakfull middag där gymnasieelever underhöll av högsta klass. Lasse Hallqvist, som förberett för elevernas framträdande, ska självklart tillägnas ett speciellt tack. Smeder önskar att applåderna från framträdandet fortfarande ringer i gymnasieelevernas öron. Vilka kompetenta musiker! Vilket drag! Vilka skickliga elever!

Lokala, regionala och nationella samarbetspartners och utställare gav #afkÖrebro16 en proffsig inramning. En välfylld goodiebag, priser till selfietävling och ett avslutande panelsamtal där deltagarna visade på gemensam ambition för samarbete – för varenda elevs bästa möjliga skolgång. Vi ser fram emot att var och en i panelen tar med sig förhoppningar och skolutveckling i såväl det stora som i det nära, i deras vidare arbete inom respektive förbund och organisation.

Föreläsare och Pecha Kucha-hållare levererade med klass och bjöd på sig själva, goda exempel och bidrog framför allt hålla den röda tråden i temat ”all in”! Skolsmedjan är mycket imponerade, och full av respekt för det engagemang ni satte in i #afkÖrebro16. Förberedelser, genomförande och er uppmuntran till lärande av görande är fantastiskt!

I entrén, vid fika- och luncher, samt som lots av föreläsare har vi under #afkÖrebro16 haft förmånen att få samarbeta med gymnasieelever från ett hotell- och turismprogram i Örebro kommun. Ingen uppgift var för svår, allt vi var i behov av löstes, och omsorgen kring föreläsarna i loungen var av hög nivå. Kvicktänkta, kompetenta och serviceinriktade – tre egenskaper som så tydligt genomsyrade elevernas förhållningssätt. Tack!

199 personer valde att anmäla sig, delta och medskapa i #afkÖrebro16. Var och en gav av engagemang, kunskap och erfarenheter. Nya möten uppstod, ”gamla” bekantskaper återsågs och på det sätt smeder och konferens tagits emot av var och en, kommer fem ideella ”skolutvecklingsnördar” leva länge på.

Alla tweets, sms, blogginlägg och uppmuntrande ord irl – för smeder är ni energi, kraft och svaret på frågan. Och frågan är ”Vilka har världens viktigaste jobb” – jo, lärare, rektorer, SYV, utvecklare, EHT, chefer och politiker. Ni är styrkekedjan, ni är lärande organisation. Kunde vi, skulle vi, tacka personligen var och en av er. Vi hoppas av hela smedjans glöd att denna hälsning når fram och till er. Tack, alla deltagare under #afkÖrebro16.
Vid tangenterna, på spår, för smedjan – på återseende, och återhörande!

Karin, Stefan, Magnus, Johan & Viktoria

  

#afkÖrebro16: Engagemang som insats!

Om drygt fem veckor stängs anmälningssluss för #afkÖrebro16. Per dagens datum når vi drygt hundra anmälda medskapare från öst, väst, syd men inte ännu norr. Funderar du på att anmäla dig till två dynamiska fortbildningsdagar i april, kamske denna text kan ge dig en ”knuff” i viss riktning.

När Skolsmedjan genomförde den första knytkonferensen skrev vi mars 2014 och det var med spänd förväntan vi slog upp dörrarna till #afkrektor i Varberg. Två dagar senare var ödmjukheten total och fem smeder stod som fallna för den tillit vi mötts av, och för det förtroende vi fått av sjuttiofem rektorer att erbjuda en arena att kunskapa på och med.

En genomförd konferens gav mersmak för fler, och ledde till ytterligare tre: #afkVarberg14, #afkrektor15 och #afkVarberg15. Sammanlagt har cirka femhundrafemtio pedagoger, lärare, rektorer, SYV:are, specialpedagoger, utvecklingsledare, EHT-personal och förvaltningschefer samt politik på olika nivåer medskapat i knytkonferenserna genom åren. Och ödmjukheten växer sig större och större för varje gång smedjan får skapa dessa möten med #detutvidgadekollegiet.

#afkÖrebro16 är en kostnadsfri konferens där engagemang och vilja är grundbultar för ett kollegialt kunskapande. #afkÖrebro16 är konferensen för skolutveckling i tiden, där vi inte tittar tio år framåt och siar om en framtid vi omöjligt kan veta något om, utan en arena för oss som gräver där vi står och har förstått vikten av en god organisationsförmåga om skolutveckling ska bli möjlig – här och nu. #afkÖrebro16 är en konferens som erbjuder delaktighet och ett smörgåsbord av föreläsare, dialog i grupp (#afkTalk), Pecha Kucha, höghastighetsträffar och trivsamt mingel.

När vi i april anländer Örebro, är det med lika höga förväntningar som i mars 2014. När deltagare ”checkat in”, fått en goodiebag och taggar till för uppstart av #afkÖrebro16 – då vet vi att två dagars dynamik står startklar och att engagemang och vilja i lokalen nästan går att ta på.

När vi i april anländer Örebro, är det med än djupare ödmjukhet för den tillit smedjan som arrangör ges, och med ett program som tilltalar oss som vill skolutveckla för dagens elever i dagens skola – i ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

Välkomna!

Johan & Karin & Magnus & Stefan & Viktoria

#afkÖrebro16: Föreläsare Patrik Landström

Patrik Landström, skolområdeschef på Utbildningsförvaltningen i Linköping, är en driven skolutvecklande person med stort engagemang för elevers lärande och kollegialt lärande. Landström kommer att inleda pärlbandet av föreläsare under #afkÖrebro16 och det är med fokus på kvalitetsarbete i en skolkultur som präglas av delaktighet, systematik och kvalitét han ska leverera klokskap.  

IMG_0454Skolsmedjan når Patrik Landström via telefon i mellandagarna, i en ledighet där tid till reflektion över höstterminen möjliggörs. Det blir ett samtal som kretsar kring skola, lärande och organisation. Landström har riktningen för de tre delarna tydligt framför sig, och menar att utvecklingsresan för svensk skola har ett stort ansvar i att det bland annat finns fungerande strategier för nyanlända elever.

– På samtliga plan, lokalt, regionalt och nationellt ser jag ett stort behov av att våga agera snabbare och våga mer vad gäller mottagande av nyanlända elever i våra skolor, säger Landström. Eleverna, nyanlända som andra, behöver utmaning och stimulans, och att vi i systemet tar tillvara på elevernas förmågor.

Ökad likvärdighet och minskad segregering

Som en del i att stärka mottagandet ser Landström att samarbetet mellan grundskola, gymnasium och vuxenutbildning behöver bli bättre och att kompetensbristen måste lösas. Landström menar att en övergripande utmaning för skolan är att öka likvärdigheten, minska segregering och reflektera över det kompensatoriska uppdraget.

– Istället för att fastna i en diskurs mellan olika ideologier, där grupp och individ förefaller ställas mot varandra, behöver vi se en helhet och utifrån den arbeta med delar. Här är det systematiska kvalitetsarbetet en nyckel till framgång, menar han.

Kollegialt lärande i ett proffesionellt skolsystem

På det lokala planet ser Landstöm det kollegiala lärandet som ett av de mest effektfulla verktygen för ett än mer proffesionellt skolsystem. Ett system där vi lär av varandra mellan gränserna och gemensamt fokuserar på de områden som gör skillnad för eleverna.

– Det kollegiala lärandet behöver utvecklas. Rektorer och förskolechefer behöver hitta strategier som passar deras verksamheter, och inte minst behöver strukturer för skolledarnas kollegiala lärande fortsatt stärkas, berättar Landström, som ser att skolledare måste ha stödstrukturer som gör det didaktiska uppdraget möjligt.

Skolan – en lärande organisation

Möjligen kan Landström upplevas som kritisk till skola och dess innehåll, men så drivs han av idéen om en lärande organisation vilket innebär att fokusera på det som fungerar och utveckla det.

– Det sker mycket bra ute i verksamheterna, men allt för sällan gemensamt och tillräckligt långsiktigt. Mina referensramar pekar på att det i allt för hög utsträckning saknas tydligt utvecklingsfokus på skolorna. OECD kommenterade detta 2015 i sin rapport kring svensk skola och dess utmaningar. Ett framgångsrikt land har en gemensam plattform för vad som behöver fokuseras och utvecklas.

Att skolutveckla utifrån kartlagda behov i verksamheterna, kommer att ge en stor variation av vad utveckla och hur utveckla. Något Landström är väl medveten om.

– Om du i Sveriges avlånga land ställer frågan vilka utmaningar vi står inför blir svaren ofta bra och intressanta, men inget svar är det andra likt. Ett faktum som tydligt pekar på hur svensk skola i viss mån kan liknas vid en cocktail. Den ena ingrediensen efter den andra blandas till något som i värsta fall exploderar. Var för sig är dock ingredienserna harmlösa och t.o.m. kanske väldigt gynnsamma.

Verkstad för att göra

Att tala om värdegrund som fundament för vad och hur skolans uppdrag bland annat syftar till; undervisning och livslångt lärande, kan lätt bli en klyscha, slirande formuleringar och mer vision än görande. Landström menar att ett görande och inte (enbart) visioner handlar om att  våga ta skolans demokratiska uppdrag på större allvar, utmana varandra i att bryta en norm som ibland endast prioriterar den mätbara kunskapen och att ansvaret kring detta kanske aldrig varit viktigare med tanke på hur omvärlden ser ut. Och han ser en viktig utmaning i att tänka till kring skolans betydelse i ett större perspektiv.

– Vi måste forma våra elever till demokratiskt tänkande individer. Inte människor som på kommando kan rapa upp lättillgänglig kunskap. Världen behöver människor som bygger sitt agerande på solidaritet, där alla medmänniskor möts med respekt. Idag är samhällsordningen på ett sluttande plan. Detta är ett faktum vi måste ta till oss, markerar Landström och avslutar:

– Vi måste våga bryta den övertro på lätt mätbara tester som dominerar diskursen i såväl Sverige som inte minst internationellt. På bekostnad av tänkande individer vill vi istället testa sönder eleverna i tron om att mätbar kunskap alltid är god kunskap.

Skolsmedjan hälsar Patrik Landström välkommen till #afkÖrebro16 och ser fram emot att kunskapa om elevers lärande och kollegialt lärande i en skolkultur som genomsyras av kvalitét och delaktighet för likvärdighet.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö