#afkVarberg18: Föreläsare Anna Karlefjärd

Många föräldramöten har det blivit. Virtuellt. Många föreläsningar har levererats irl. När Anna Karlefjärd, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete och forskare inom rektorsutbildningen vid Karlstad universitet, tar till orda är det formativ bedömning och praktik på agendan – med så få matriser som möjligt!

AnnaVälbekant och uppskattad. Kunnig och spetskompetent. Anna Karlefjärd sätter lampan på betyg och bedömning, formativ praktik, och är en sann vän av kunskap och bildning. Både elevers lärande och lärares lärande. Med fingertoppskänsla kommer hon att lotsa oss genom en föreläsning där inget blir instrumentellt och där ingen lämnas ensam i sitt lärande. Anna Karlefjärd vet hur att göra verkstad av mål med kollegiala mål och ökad måluppfyllelse.

Du ska leverera en föreläsning under #afkVarberg18Ge oss tre ledord för innehållet du kommer att uppehålla dig vid.  

–  Friutrymme, profession och formativ organisation.

Vilka förväntningar inför #afkVarberg18 har du? 

– Möjlighet att möta engagerade och intresserade i spännande samtal om utbildning, lärande och skolutveckling i härlig miljö. 

Skoldebatten går högt och lågt i Sverige, inte minst under det valår vi befinner oss i. Vilka frågor hade du önskat fokus på? Motivera gärna!

– Hade önskat att systemfrågorna stod först på agendan på politikernivå. Där utgångspunkten är att skapa de bästa förutsättningarna för professionen att fokusera på de uppdrag som vi har. Långsiktighet och hållbarhet kan få vara ledord. Metodfrågor och ”Quick fix” hade varit fint om politiken undvek.

På vilket sätt bidrar du till skolutveckling i ditt uppdrag, på daglig basis?

– Jag hoppas att jag både i min anställning på Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet och när jag träffar skolledare och lärare runt om i landet kan vara en pusselbit i deras utvecklingsarbete. Förhoppningsvis genom att synliggöra det ramverk vi har att förhålla oss till och på så sätt stärka dem jag möter i det friutrymme som finns att agera i. Kan jag också bidra till att stärka skolledare och lärare i det uppdrag de har så att de hittar egna vägar i sitt skolutvecklingsarbete så känns det bra. 

Skolsmedjan är stolta över att du valt att medskapa under knytkonferensen –  vad fick dig att tacka ja till #afkVarberg18?

– Har i flera år följt konferensen med stort intresse, på håll utan att ha haft möjlighet att vara med. Så när nu möjligheten uppstod så var det inte svårt att säga ja. Att få diskutera frågor som jag tycker är fantastiskt roliga och intressanta med andra deltagare som alla bidrar med inspel utifrån sin kontext, i en härlig miljö. Det känns som ren lyx! 

Skolsmedjan är stolta över att erfarna och ständigt lärande Anna Karlefjärd väljer att medskapa och möjliggöra #afkVarberg18 (länk till anmälan) den 18-19 juni i Varberg.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

 

Annonser

Tack, #afkLinkoping16! 

Det är med stor ödmjukhet för  förtroende, engagemang och saklig dialog, vi smeder summerar #afkLinkoping16. En Padlet full av resultat av fokuserade samtal, två dynamiska dagar med fokus på skolutveckling och inspirerande möten med kompetenta medarbetare i den svenska skolan. 

– Tack, alla ni som medskapande under #afkLinkoping16. Tack! 

Det slår oss smeder, halvvägs genom konferensen, att öppenhet och driv hos deltagarna att verkligen vilja grotta ner sig i temat, var mycket påtagligt. Vi noterade att var och en förberett sig för att lyssna på föreläsarna, bidra i #afkTalk (rundabordssamtal) och dessutom söka nya kontakter för att utveckla den egna praktiken i den egna verksamheten. Det slår oss smeder att #afkLinkoping16 blev precis allt, och mer, det vi i förväg hade hoppats på. Känslan vi kände halvvägs, stärktes ju mer konferensen fortgick, och vid avslutet dag två, var vi både rörda och upplyfta av sammanhanget vi varit del i.

Samarbetspartners i form av utställare och givare till goodiebag – tack. Att ni är på plats, irl eller via stöd på annat sätt, är avgörande för helheten kring konferenserna. Dels visar ni intresse för formen smedjan erbjuder, dels stöttar ni ni med kompetens från ert perspektiv för svensk skolutveckling. Tack!

Föreläsare med tydlig vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet – tack. Med en sinnrik förmåga att mixa forskning och evidens med humor och skratt, har ni givit hundratalet ”skolfolk” i olika funktioner och uppdrag kunskap att ta med sig i vidare arbete för elevers lärande. Ni inkluderade och ni motiverade – strålande, gänget!

Och Linköpings kommun, som tillsammans med Skolsmedjan i flera månader (första steget mot genomförande togs i mars 2015!) arbetat i skarpt läge för att leverera ett #afk med klass och hållbar substans – tack! Förberedelserna var utmärkta, genomförandet felfritt och avslutet perfekt. Vi ser definitivt Linköping som en skolkommun att återvända till, både i denna kontext, och i andra. Ett särskilt och innerligt tack till Ulrika Johansson och Martina Rylander Lundström som i processen för #afkLinkooing16 varit våra smeder på plats. Ni är fantastiska och ni lyckades på distans möta Skolsmedjans frågor och funderingar med ett ständigt ”det ordnar vi, det löser vi!” Ni visade smedjan tillit och gav oss boost att ta stafettpinnen för fler konferenser vidare!

Deltagare. Ni som på plats gör hela skillnaden. Att finna ord för det ni bidrog med är nästan svårt. Öppenhet, konstanta och konstruktiva samtal, möten och frågor för fortsatt arbete. Ni gjorde skillnad under #afkLinkoping16, och ni kommer att fortsätta göra skillnad i era verksamheter på hemmaplan. Det vet vi, och det vet ni! Utan er, inga #afk!

I efterdyningarna av #afkLinkoping16 kommer samtal att fortsätta, med elevernas bästa (skola och undervisning) för ögonen. Nya nätverk och kontakter har skapats, och vad de kommer att ge, kanske vi under nästa #afk kommer att få höra…

Så stort tack – till var och en som valde att vara på plats under #afkLinkoping16 – vi ses igen. Det vet vi, och det hoppas vi att också ni upplever vilja att göra!

Skolsmedjan

Välkomna till #afkVarberg17!

Den 19-20 juni 2017 genomförs Skolsmedjans åttonde knytkonferens. Smedjan kommer åter till Västkusten och Varberg som för fjärde gången tar emot i egenskap av värdkommun. 

Stafettpinnen går alltså vidare till den stad där Skolsmedjan i mars 2014 arrangerade sin första #afk. Anmälan har öppnat och temat för konferensen är Bästa möjliga möte för lärande. Ett brett tema som möjliggör för dialog och föreläsningar, #afkTalk, #afkTeaTime och Pecha Kucha, kring lärande organisation, lärares lärande och elevers lärande. Anmälan till #afkVarberg17 är öppen till och med måndagen den 1 maj 2017.

#afkVarberg17 kommer att husera i centrala Varberg, på promenadavstånd från centralstation och med flera hotell att tillgå. Program och inbjudan till konferensen får med fördel spridas och delas till kollegor och medarbetare. Till #afkVarberg17 finns 130 bokningsbara platser och smedjan hoppas på god mix av engagerat ”skolfolk” med skolutveckling som gemensamt intresse.

Under hösten och våren kommer vi att ”outa” föreläsare som medskapar under #afkVarberg17 en efter en, samt ”dessert”, det vill säga underhållare till måndagens middag. När vi närmar oss tiden för konferensen kommer du som anmäler dig att få ett mail med en e-bok där matnyttig information finns med.

Varmt välkomna till #afkVarberg17 den 19-20 juni 2017 hälsar smeder och värdkommun.

#afkÖrebro16 hälsar panelen välkommen

Sist men inte minst kommer vi under #afkÖrebro16 att vår panel bestående av representanter från SKL och våra fackförbund ta plats på scen för att föra ett samtal som tar sitt avstamp i  #afkÖrebro16s tema: värdegrund och skolkultur.

Vi kommer diskutera hur respektive organisation arbetar med dessa frågor. Hur får vi skolans undervisning att vila på beprövade och vetenskapliga metoder? Hur kan vi samverka så att detta sker? Hur vi kan få läraryrket att sluta vara autonomt utan att för den skull radera det friutrymme som läraryrket kräver.

Hur vi gör skolan likvärdig? Hur vi får en skolkultur som präglas av tillit, trygghet, likvärdighet, solidaritet och demokrati? Men också av ett ständigt lärande av alla på alla nivåer.

I panelen deltar:


 

Per-Arne Andersson SKL

Fotograf: Thomas Carlgren

Varför arbetar du med skola och utbildningsfrågor?

Jag har gjort det i hela mitt yrkesverksamma liv och aldrig tröttnat, tvärtom.

Vilken skolfråga engagerar dig mest just nu?

Egentligen alla, mer eller mindre. Mest för frågor som gör att våra elever får så bra undervisning som möjligt, varje dag varje lektion. Dvs även att styra bort diskussioner och frågor som leder åt fel håll.

Vilka förväntningar har du på #afkÖrebro16?

Att alla engagerade deltagare kan bli stärkta i att göra sitt eget arbete lite bättre än tidigare.


 

Erica Andrén Sveriges skolledarföbund:
ImageVarför arbetar du med skola och utbildningsfrågor?
Jag har alltid drivits av att skola är så viktig och att du där verkligen har en chans att förändra en ung människas liv i rätt riktning. Jag var lärare först men kände sedan att jag hade möjlighet att kunna påverka för fler som skolledare. Att organisera en verksamhet som tillvaratar elevers engagemang, lust att lära och som motiverar dem är vad som driver mig. I mål kommer jag aldrig, det finns alltid utvecklingspotential
Vilken skolfråga engagerar dig mest just nu?
Likvärdighetsfrågan är oerhört viktig, både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Alla måste få likvärdiga förutsättningar att få en bra utbildning. Jag ser en gymnasieexamen som den bästa vaccinationen från ett utanförskap.
Vilka förväntningar har du på #afkÖrebro16?
Att få diskutera de utmaningar svensk skola har men framförallt höra hur anda skolledare har lyckats med hela eller delar sina uppdrag. Inspiration!

Maria Rönn Lärarförbundet:

maria_ronn2Varför arbetar du med skola och utbildningsfrågor?

Bra skola är förutsättningen för så mycket i samhället. Allt börjar med en bra lärare! Att få bidra till elevernas kunskapsresa är ett utmanande och fantastiskt stimulerande uppdrag. Som lärare kan man alltid lära mer och utvecklas, samtidigt som man bidrar till andras utveckling. Det är stort! Jag vill bidra till en bättre skola, där alla elever får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Därför är jag engagerad i Lärarförbundet och därför arbetar jag med utbildningsfrågor.

Vilken skolfråga engagerar dig mest just nu?

Professionaliseringen av läraryrket – att det vi lärare gör faktiskt bygger på forskning och beprövad erfarenhet, att lärares yrkesetik utgör kompassen och att vi tillsammans i lärarkåren utvecklar vårt yrke. Och naturligtvis är det viktigt att vår profession får goda förutsättningar att göra vårt uppdrag. Därför är villkorsfrågor som lön och arbetstid också mycket viktiga.

Vilka förväntningar har du på #afkÖrebro16?

Att få lyssna till, samtala med och inspireras av kollegor. Att få nya aha-upplevelser och knyta nya kontakter. Att få fler perspektiv på skolutveckling och hur vi kan skapa den bästa skolan för varje elev.


 

Svante Tideman Lärarnas riksförbund
Svante TidemanVarför arbetar du med utbildningsfrågor?

Jag arbetar med skolfrågor för att utbildning är grunden till att skapa ett mer jämlikt samhälle. Så är det roligt att undervisa också.

Vilken skolfråga engagerar dig mest just nu?

Den största skolfrågan är att åstadkomma en mer likvärdig skola.

Vilka förväntningar har du på #afkÖrebro16

Möta och samtala med andra som också är intresserade av att förbättra skolan.


Vi hälsar vår kompetenta panel välkommen och ser fram emot spännande samtal!

#afkÖrebro16: Föreläsare Patrik Landström

Patrik Landström, skolområdeschef på Utbildningsförvaltningen i Linköping, är en driven skolutvecklande person med stort engagemang för elevers lärande och kollegialt lärande. Landström kommer att inleda pärlbandet av föreläsare under #afkÖrebro16 och det är med fokus på kvalitetsarbete i en skolkultur som präglas av delaktighet, systematik och kvalitét han ska leverera klokskap.  

IMG_0454Skolsmedjan når Patrik Landström via telefon i mellandagarna, i en ledighet där tid till reflektion över höstterminen möjliggörs. Det blir ett samtal som kretsar kring skola, lärande och organisation. Landström har riktningen för de tre delarna tydligt framför sig, och menar att utvecklingsresan för svensk skola har ett stort ansvar i att det bland annat finns fungerande strategier för nyanlända elever.

– På samtliga plan, lokalt, regionalt och nationellt ser jag ett stort behov av att våga agera snabbare och våga mer vad gäller mottagande av nyanlända elever i våra skolor, säger Landström. Eleverna, nyanlända som andra, behöver utmaning och stimulans, och att vi i systemet tar tillvara på elevernas förmågor.

Ökad likvärdighet och minskad segregering

Som en del i att stärka mottagandet ser Landström att samarbetet mellan grundskola, gymnasium och vuxenutbildning behöver bli bättre och att kompetensbristen måste lösas. Landström menar att en övergripande utmaning för skolan är att öka likvärdigheten, minska segregering och reflektera över det kompensatoriska uppdraget.

– Istället för att fastna i en diskurs mellan olika ideologier, där grupp och individ förefaller ställas mot varandra, behöver vi se en helhet och utifrån den arbeta med delar. Här är det systematiska kvalitetsarbetet en nyckel till framgång, menar han.

Kollegialt lärande i ett proffesionellt skolsystem

På det lokala planet ser Landstöm det kollegiala lärandet som ett av de mest effektfulla verktygen för ett än mer proffesionellt skolsystem. Ett system där vi lär av varandra mellan gränserna och gemensamt fokuserar på de områden som gör skillnad för eleverna.

– Det kollegiala lärandet behöver utvecklas. Rektorer och förskolechefer behöver hitta strategier som passar deras verksamheter, och inte minst behöver strukturer för skolledarnas kollegiala lärande fortsatt stärkas, berättar Landström, som ser att skolledare måste ha stödstrukturer som gör det didaktiska uppdraget möjligt.

Skolan – en lärande organisation

Möjligen kan Landström upplevas som kritisk till skola och dess innehåll, men så drivs han av idéen om en lärande organisation vilket innebär att fokusera på det som fungerar och utveckla det.

– Det sker mycket bra ute i verksamheterna, men allt för sällan gemensamt och tillräckligt långsiktigt. Mina referensramar pekar på att det i allt för hög utsträckning saknas tydligt utvecklingsfokus på skolorna. OECD kommenterade detta 2015 i sin rapport kring svensk skola och dess utmaningar. Ett framgångsrikt land har en gemensam plattform för vad som behöver fokuseras och utvecklas.

Att skolutveckla utifrån kartlagda behov i verksamheterna, kommer att ge en stor variation av vad utveckla och hur utveckla. Något Landström är väl medveten om.

– Om du i Sveriges avlånga land ställer frågan vilka utmaningar vi står inför blir svaren ofta bra och intressanta, men inget svar är det andra likt. Ett faktum som tydligt pekar på hur svensk skola i viss mån kan liknas vid en cocktail. Den ena ingrediensen efter den andra blandas till något som i värsta fall exploderar. Var för sig är dock ingredienserna harmlösa och t.o.m. kanske väldigt gynnsamma.

Verkstad för att göra

Att tala om värdegrund som fundament för vad och hur skolans uppdrag bland annat syftar till; undervisning och livslångt lärande, kan lätt bli en klyscha, slirande formuleringar och mer vision än görande. Landström menar att ett görande och inte (enbart) visioner handlar om att  våga ta skolans demokratiska uppdrag på större allvar, utmana varandra i att bryta en norm som ibland endast prioriterar den mätbara kunskapen och att ansvaret kring detta kanske aldrig varit viktigare med tanke på hur omvärlden ser ut. Och han ser en viktig utmaning i att tänka till kring skolans betydelse i ett större perspektiv.

– Vi måste forma våra elever till demokratiskt tänkande individer. Inte människor som på kommando kan rapa upp lättillgänglig kunskap. Världen behöver människor som bygger sitt agerande på solidaritet, där alla medmänniskor möts med respekt. Idag är samhällsordningen på ett sluttande plan. Detta är ett faktum vi måste ta till oss, markerar Landström och avslutar:

– Vi måste våga bryta den övertro på lätt mätbara tester som dominerar diskursen i såväl Sverige som inte minst internationellt. På bekostnad av tänkande individer vill vi istället testa sönder eleverna i tron om att mätbar kunskap alltid är god kunskap.

Skolsmedjan hälsar Patrik Landström välkommen till #afkÖrebro16 och ser fram emot att kunskapa om elevers lärande och kollegialt lärande i en skolkultur som genomsyras av kvalitét och delaktighet för likvärdighet.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

#afkrektor15: Föreläsare Malin Ideland

Vad menas med ”önskvärda elever” och vad menas med ”Det KRAV-märkta barnet”? Malin Ideland är professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi och har med kort varsel valt att medverka under #afkrektor15.

malinSom ersättare för Beatrice Clarke som tyvärr fått förhinder kommer Ideland att problematisera normer och föreställningar om hur ”man ska vara för att passa in”. Säkert har de flesta av oss upplevt förvirring kring hur vi ska vara i ett visst sammanhang för att passa in. Hur man ska vara för att passa in i skolan och främst inom miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling, är Malin Idelands forskning centrerad till.

Inom projektet ”Det KRAV-märkta barnet” (2012-2015) studerar Ideland frågorna, och lär bidra till insikter om våra egna fördomar och förväntningar på både oss själva, men också elever vi möter.

Skolsmedjan är stolta och ödmjukt tacksamma att Malin Ideland väljer att möta oss alla i Malmö den 5-6 mars 2015! 

Johan & Karin & Magnus & Stefan & Viktoria 

Bild lånad av http://forskning.mah.se/id/lumaid

afkrektor15: Föreläsare Per Kornhall

I ett led att öka likvärdigheten i svensk skola, ser Skolsmedjan vikten av att möjliggöra för föreläsare att förmedla budskap om just likvärdighet. Ett skolutvecklingsområde som bör prioriteras, där skoldebattören och författaren Per Kornhall är som gjuten i sammanhanget.

KornhallPer Kornhall gör sitt andra gästspel i kontext un conference #afk regi Skolsmedjan. Med sin andra bok Alla i mål ger Kornhall tips och råd om skolutveckling, vilka är förankrade i evidens och beprövad erfarenhet, och där frågor som ”vad som verkligen motiverar elever och lärare att sträva mot bättre resultat” besvaras med goda exempel.

I augusti 2015 släpper Kornhall sin tredje bok, Förstelärare! En handbok – vilket i sig borgar för några smakprov under #afkrektor15 där ju såväl rektorer som förstelärare, verksamhetsutvecklare och skolchefer kommer att delta.

Skolsmedjan hälsar Per Kornhall, och alla deltagare, varmt välkomna till #afkrektor15.

Vi ses i Malmö den 5-6 mars 2015! 

Johan & Karin & Magnus & Stefan & Viktoria 

#afkrektor15: Föreläsare Helena Kvarnsell

Skolsmedjan presenterar Helena Kvarnsell, den första av sammanlagt tre föreläsare som gästar #afkrektor15 den 5-6 mars. Helena Kvarnsell är matte/NO/teknik-lärare på Björknässkolan i Nacka och hennes elever har sedan 2009 haft varsin dator. Hennes föreläsning kommer att lika delar inspirera, som få oss att agera, och kanske våga provocera med glimten i ögat.

Helena KvarnsellHelena Kvarnsell har testat, provat och använd massor av webbresurser och program med sina elever, och har varit i final i både Guldäpplet 2011 och innovativa lärarpriset 2013 samt tilldelats Nackas kvalitetspris för sitt arbete med att integrera IT i undervisningen. Hon kan ses som en pionjär vad gäller IT och lärande och vi får garanterat matnyttiga och konkreta tips kring detta under #afkrektor15.

Helena Kvarnsell driver en blogg och är aktiv i sociala medier för att dela med sig av tips och tankar, föreläser här och där i landet om att använda IT i skolan och skriver numera också på en bok. I slutet av föreläsningarna får Helena Kvarnsell ofta frågan om hon ”jobbar ihjäl sig” med allt hon hittar på. Då brukar hon lite försynt svara att hon inte ens gör timmarna hon har betalt för. Med bakgrund av detta väljer denna pionjär, väl medveten om det provokativa i det, att dela med sig av hur hon jobbar för att ”Jobba smart- att vara en bra lärare utan att jobba ihjäl sig”.

Skolsmedjan hälsar Helena Kvarnsell, och alla deltagare, varmt välkomna till #afkrektor15. 

Vi ses i Malmö den 5-6 mars 2015! 

Johan & Karin & Magnus & Stefan & Viktoria 

Något är på gång…

Att gå i väntans tider kan ha många innebörder. För Skolsmedjan innebär det att vi just nu väntar på en liten detalj. En liten detalj som gör att vi stolta kan ”outa” vår första #afk 2015.

Det är sannolikt bara ett fåtal dagar kvar innan du hittar ny information om #afkrektor under fliken på denna sidan med samma namn. Några dagar till och vi presenterar datum och ort för nästa arena där skolutveckling med lärande organisation, kollegialt lärande och elevers lärande är bärande och inkluderade i ett övergripande tema.

Se till att hålla koll – något är på gång…

Smidande hälsningar från smederna