#afkVarberg18: Föreläsare Camilla Rehn

Camilla Rehn är legitimerad lärare och utbildningsansvarig för Teskedsorden, en ideell organisation som vill främja positiva attityder i samhället och arbeta mot alla former av diskriminering. Under #afkVarberg18 skapar hon helhet i ett organisatoriskt tänk genom att bidra med inspel ur ett demokratiskt perspektiv – där skolan är en del av samhället.

– Under valåret 2018 önskar jag mer fokus på skoldebatt kopplad till det segregerade samhället och de demokratiska gap det skapar, adresserar Camilla Rehn såväl politiker och beslutsfattare, som lärare och elever.

Foto Lars-Erik Angeklint 009[1] kopia

Teskedsorden bildades 2006 av KF och tidningen Vi. De har kontoret i Stockholm men verkar i hela landet. Genom sitt arbete i Teskedsordern och berättelser om demokrati, utanförskap, likvärdighet och inkludering önskar Camilla Rehn och Teskedordern få människor att reflektera kring frågor om mångfald och tolerans. I föreläsningen som Camilla Rehn levererar under #afkVarberg18 kommer tre ledord att rama in innehållet.

– Ja, jag kommer att utgå från identitet, mångfald och demokrati, berättar Camilla Rehn. Det är ett hot mot vår demokrati när inte alla medborgare känner sig som en del av den. Här har skolan en viktig roll i att bidra i fostran av kommande generationer av väljare och förtroendevalda.

Länge arbetade Camilla Rehn som samordnare för riksdagens visningar och pedagogiska verksamhet för skolor. Idag driver hon i egenskap av utbildningsansvarig i Teskedsordern olika projekt som alla syftar till att stärka elever och lärare i några av grundbultarna i vår demokrati, främst mångfald och tolerans. Demokratiuppdraget, så som det är uttryckt i läroplanen, ligger både Teskedsordern och Camilla Rehn varmt om hjärtat. Valåret 2018 är ett utmärkt tillfälle att synliggöra vikten av deltagande för att upprätthålla demokratiska värden så som att exempelvis ha möjlighet att rösta.

–  Det vore önskvärt att valåret 2018 satte fokus på skoldebatt kopplad till det segregerade samhället och de demokratiska gap det skapar, säger Camilla Rehn. Jag tänker exempelvis på att i Stockholm, Göteborg och Malmö skiljer det i varje stad runt 40 procent mellan valdistrikten med högst respektive lägst valdeltagande.

Just nu arbetar Camilla Rehn fokuserat med ett förskoleprojektet Barnens planet som med avstamp i barnkonventionen handlar om barns inflytande och delaktighet. Teskedsorden har också nyligen medverkat till att lansera Reality check – Sveriges första app mot rasism, som riktar sig till ungdomar 13-19 år. De håller också många utbildningar där de träffar lärare och pedagoger för att reflektera kring identitet, normer, diskriminering och alla människors lika värde. Inför #afkVarberg18 finns höga förväntningar efter att ha följt konferenserna genom åren via de sociala medierna. Teskedsorden har i flera år varit samarbetspartner till skolsmedjan och bidragit med ”godbitar” till goodiebagen deltagarna får vid ankomst till konferensen.

– Jag har aldrig varit på en konferens i smedjans regi, men har tidigare år följt dagarna i sociala medier. Jag förväntar mig att lyssna, lära och tala. Det ska bli superspännande att äntligen vara på plats!

Skolsmedjan är stolta över att du valt att medskapa under knytkonferensen –  vad fick dig att tacka ja till #afkVarberg18?

– Teskedsordens antologi Inte en främling har tidigare år delats till konferensens deltagare. Så blir det även i år. Därför känns det extra intressant att vara en del av #afkVarberg18 och utifrån boken reflektera kring hur vi tillsammans skapar ett samhälle där alla människor faktiskt är lika mycket värda. Armina Imamovic avslutar sitt kapitel i antologin med ”den viktigaste läxan av alla, att alltid se den andre för vad den är. En medmänniska och aldrig en främling.”.

Skolsmedjan är stolta över att via Camilla Rehn och Teskedsordern, som väljer att medskapa och möjliggöra #afkVarberg18 (länk till anmälan) den 18-19 juni i Varberg, få sätta in demokrati, mångfald och tolerans i konferensens helhet.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s