#afkLinkoping16: Föreläsare Andreas Fejes

Andreas Fejes, professor, forskningsledare vuxenpedagogik och prodekan för forskning och forskarutbildning inom utbildningsvetenskap, är en av de fyra föreläsarna vi möter under #afkLinkoping16 i september. Fejes, som till vardags återfinns vid Linköpings universitet, föreläser med andra ord på hemmaplan, och i vad han ser som ett positivt sammanhang.   

Andreas FejesSkolsmedjan ber Andreas Fejes att, som mjukstart i samtalet, berätta om ett första skolminne som påverkat honom genom åren, och som han burit med sig. Svaret dröjer inte många sekunder, och det är ett minne Fejes upplever positivt, och får honom att le.

– Mitt första minne från skolan, var i första klass, då läraren bad oss elever att ge förslag på synonym till ”välta”. Jag räckte upp armen och svarade ”stjälpa” varpå läraren gav mig uppmuntrande ord. Ett minne som pekar på vikten av att ge elever positiv feedback, och i den episodiska evidensens tecken, så verkar det ju funka, berättar Fejes.

  • Det tycks om svensk skola på många fronter just nu. De flesta har en åsikt om det mesta, tyckande och vetande om vartannat. Borde professionen ta ett större ansvar för vilken debatt, och om vad, som förs i exempelvis press och media? 

– Det är centralt med en balans mellan att låta professioner ha tolkningsföreträde och ”allmänheten”, säger Fejes och menar att det i grunden är en fråga om demokrati och prioritering. Han fortsätter:

– Men, i just frågor om skolan så hamnar tyvärr professionen ofta vid sidan om. Med grund i episodisk evidens ger sig olika ”förstå-sig-påare” in i debatten, och risken är att just dessa personer får tolkningsföreträde i det offentliga samtalet, menar Fejes och ger som exempel att det fokuseras på enkla lösningar, där ”mer” och ”hårdare” är centrala buzzwords. Här ligger stort ansvar på lärarprofessionen att våga ta sig utrymme, samtidigt som politiker måste våga lita till och låta professionen ta sitt rättmätiga utrymme i debatten, summerar han.

Andreas Fejes forskning fokuserar till stor del på frågor om makt, och hur makten opererar i olika utbildningssammanhang. Frågan om vad begreppen Inkludering och Motivation – dito tema för #afkLinkoping16 – innebär, och vilken betydelse för effekten av elevers lärande de har, ser Fejes som delar av helhet.

– Frågan om hur inkludering definieras och tar sig uttryck på olika platser, är en central fråga i min forskning, säger Fejes. Med en ingång i mitt arbete där fokus är just makt och hur det tar sig uttryck, innebär det att inkludering inte är något på förhanad definierat eller givet, utan något som görs på specifikt sätt, i specifika sammanhang.

  • Vad fick dig att välja att medskapa som föreläsare under #afkLinkoping16? 

– Universitetets samverkansuppdrag ligger mig varmt om hjärtat. Jag ser det som en skyldighet att som utbildningsvetenskaplig forskare bidra med reflektioner om skola och utbildning, med grund i både min egen och andras forskning.  

Skärmavbild 2016-08-14 kl. 16.17.28

  • Vilka förväntningar har du på mötet med lärande lärare, rektorer, verksamhets-och enhetschefer, lokala politiker och representanter från såväl studie- och yrkesvägledningen som elevhälsan?

– Min förhoppning är att den kritiska ingång jag har i min forskning, där frågor om makt är central, kan bidra till bredare och ”djupare” diskussioner bland de som är verksamma i svensk skola. Att diskutera hur vi ska och bör göra i praktiken är centralt, men samtidigt behöver vi diskutera vad det vi gör egentligen gör med våra elever och oss själva.

  • Med vilka tre ord eller begrepp vill du beskriva föreläsningen du levererar under #afkLinkoping16?

– Kritik, distans och ifrågasättande.

Skolsmedjan hälsar Andreas Fejes varmt välkommen till #afkLinkoping16 och ser fram emot att kunskapa om makt, kritiskt förhållningssätt och elevers lärande i ett perspektiv som sannolikt kommer att väcka tankar och reaktioner.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s