#afkVarberg15: Förbundsstyrelse tar plats!

Att skolutveckla i regi Skolsmedjan förutsätter ett brett, systematiserat och transparent samarbete med pedagoger, lärare, rektorer, förvaltningar och politik. Lärarförbunden och övriga skolförbund är viktiga att löpande föra dialog med då företräder hela kedjan av professionen och har kunskap om exempelvis nationell nivå.

Smedjans Viktoria Struxsjö tog pulsen på Elisabet Mossberg, ordförande Lärarförbundet Göteborg, och Johan Törnroth, ordförande Lärarförbundet Stockholm, inför deras medskapande under #afkVarberg15. Båda representerar också som ledamöter i Lärarförbundets styrelse.

JohanFullSizeRenderVarför väljer ni att delta och medskapa under #afkVarberg15 tillsammans med Skolsmedjan och drygt 150 skolutvecklande och engagerande personer från hela landet?

För att skapa denna rörelse av professionalisering så är initiativ som #afkVarberg15 och Skolsmedjan helt nödvändiga. Det behövs mer, mycket mer, av kollegiala samtal om profession och utveckling. Att få vara en del av och ta del av vår professions kollegiala utveckling ser vi som en ynnest och självklarhet. Vi vill göra vad vi kan för att vara en del av och bidra till den rörelse som vi alla och Sveriges skolor är beroende av.

Beskriv vad skola och lärande betyder för er?

Skola och lärande är det som sker mellan lärare och elev. Det viktigaste vi har. Att vi är lärare innebär att vi tillhör den profession som har förmåga att forma framtiden. Inte endast för individer och grupper utan för hela samhället. En förmåga och uppdrag som medför ett stort ansvar för oss att förvalta och som leder till en yrkesstolthet och betydelse. Vilket annat yrke ger samma fantastiska känsla som när eleven gråtit och slitit över det ogripbara och att få vara med och göra den skillnad som behövs för att myntet trillar ned, lägger sig till rätta och allt faller på plats. Alla dessa magiska ögonblick!

Ni har arbetat i 17 respektive 20 år. Idag är en del av förbundsstyrelsen för Lärarförbundet. Vilka kompetenser som ni utvecklat som lärare har ni användning för i ert uppdrag idag?

Att vara lärare innebär den bästa av skolor för att utveckla ledarskap. Ett ständigt lärande i att entusiasmera, bygga och bibehålla goda relationer och att ta ansvar. Utan dessa förmågor och kompetenser lyckas du inte som lärare och inte heller som fackliga ledare. Varken i Lärarförbundets förbundsstyrelse eller som ordförande för Lärarförbundet Göteborg eller Lärarförbundet Stockholm. Vi har allt att tacka våra tidigare elever och kollegor för. En kompetens som de i allra högsta grad bidragit till.

PISA-ras, omotiverade elever, lärare som går på knäna, rektorer som saknar mandat… De svarta rubrikerna om skolan tycks ha svårt att sina. Hur vänder vi ”trenden”?

Vi får inte glömma bort att de fungerande skolsystem som det ofta hänvisas till i debatten om skolan och skolans utveckling, har vuxit fram ur professionen och deras fackliga organisation.

Det är svårt för politiken att inte blanda sig i en så viktig profession som den som har förmåga att forma framtiden. För att vända trenden kommer det därför att krävas en re-professionalisering. En utveckling som endast vi lärare och skolledare kan driva. Det är vi som har ansvaret, vi som vet och kan, och för att vi ska bli lyssnade på behövs en tydligare och starkare profession. Det är nyckeln till ett nödvändigt trendbrott. Vi inom professionen är varandras och utvecklingens förutsättning.

För att vi ska bli lyssnade på måste vi kunna berätta och beskriva vilka lösningar som är bäst för varje elev. Lärare måste få förutsättningar att forska och skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Huvudmän, politiker och fackliga organisationer måste förstå och ge förutsättningen för detta. Skolan måste gå från driftorganisation- till utvecklingsorganisation. Det är endast genom den lärande organisationen som professionen får det utrymme den behöver för att växa samtidigt som den bidrar till ett utvecklande av arbetet med elevens måluppfyllese. Bättre vinna/vinna-koncept är svårt att hitta. För att förändra krävs vilja och för att vilja krävs förståelse.

Vilka tre ledord kommer ni att utgå från i ert medskapande under #afkVarberg15

Professionen styr utvecklingen!

Via sajber och med skolans bästa för ögonen,

Viktoria Struxsjö

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s