Självskattning och kompetenser

Vi kartlägger elever och deras behov för att klara kunskapskrav och visa progression. Vi dokumenterar nationella ämnesprov och analyserar dess resultat. Men hur är det med professionens kompetenser? Har vi kartlagt dem och analyserat organisationens behov av fortbildning och individens behov av detsamma?

I samband med en konferens om skola- arbetsliv fick jag självskatta två delar av mitt arbete. Den första att reflektera över var hur väl jag ansåg att mina kompetenser togs till vara på i organisationen. Den andra hur väl jag trivdes på mitt arbete. I salen satt runt hundra personer, alla verksamma inom skolan med titlar som lärare, rektorer, utvecklingsledare, förvaltningschefer mm.

På post-it lappar fick vi gradera vår skattning 1-5, där 5 var högsta betyg och 1 det lägsta. När föreläsarna samlat in lapparna och placerat dem på en whiteboardtavla till allas beskådan, syntes omgående ett mönster. Upplevde du att dina kompetenser togs till vara, hade du ett högt betyg på trivsel på jobbet. Och omvänt, upplevde du att dina kompetenser inte fick utrymme, trivdes du sämre. Under de dryga två åren jag burit med mig föreläsningen, har tankarna om kompetens, fortbildning och trivsel trängts med forskning om välmående, prestation och motivation som jag läst. Frågan blir, här och nu, att visst vore det en god metod att börja kartlägga oss själva och våra kompetenser?

I medarbetarsamtal med rektor är det självklart att synliggöra det för verksamheten positiva jag gör. Att diskutera progression, fortbildning och behov för att kunna leva upp sin individuella, och möjligen arbetslagets, kunskap och kompetens. Jag, som sällan har förmåga att vara tyst, pratar gärna med kollegor om fortbildning och har inte haft svårigheter i att i klarspråk till rektor beskriva organisatoriska eller individuella utvecklingsområden. Och jag har haft rektorer som utifrån en prioriterad ordning av vad som behöver utvecklas, också uppmuntrat till fortbildning och kollegialt lärande. Allt enligt skollag och ordning.

När en skattning av kompetenser (och trivsel) är gjord, kan varje lärare, varje arbetslag och varje organisation se vilka kompetenser som saknas, vilka som behövs utvecklas och vilka som vi kanske till och med inte behöver prioritera just nu. Vi sätter fokus på elevers lärande och i kombination med att vi börjar uttrycka oss om just behov, tänker jag att vi går en mer trivsam, kunskapande och professionell skola tillmötes. En skola där vi har syfte och mål som centrala nav, och visar vilja att skatta oss själva och våra kompetenser – även om det kanske blir smärtsamt till en början då vi sannolikt ser behov av mycket.

Min önskan inför kommande kalenderår är att varje skola, varje arbetslag skattar sina kompetenser, och gör som Hadar Nordin uttryckte det på Twitter i helgen: en kompetensdeklaration!

 

 

Genom att prioritera utvecklingsområden, vilket i sig kräver viss ödmjukhet, fortbildas personal och rektor, som systematiserat för kunskapen vidare i arbetslagen till medarbetare. Nästa prioriterade område genomlyses och samma procedur upprepas. Vi blir varandras lärspridare, och vi lärsprider med organisationens och det individuella behovet centralt.

Jag önskar också att den skattning av kompetenser som görs, är inkluderande till den kunnighet som redan finns på skola, och att våra egna medarbetare tillåts bli goda exempel, för oss på den egna skolan. Att resa landet över för fortbildning, kan vara ineffektivt om densamma kompetens finns i din omedelbara närhet.

Självskatta och kompetensdeklarera – redan idag! Och låt Skolsmedjan veta hur arbetet fortlöper genom att maila eller pinga (@afk_Varberg) på Twitter!

Viktoria Struxsjö

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s