Skolsmedjan svarar Bengt Stillström

Förra veckan publicerades på Dagens industri ett debattinlägg skrivet av academediagrundaren (han har numera inget med AcadeMedia att göra) och styrelseordföranden i Traction Bengt Stillström. Redan dagen efter skickade Skolsmedjan in en replik, som DI valt att inte publicera. Därför svarar vi Stillström här istället.

En gång i tiden hade Sverige en skola med goda resultat och ett samhälle med högt bildningsideal. Det samhället vilade på en idé om att ge alla människor möjligheten att nå sin fulla potential. En likvärdigskola skulle lägga grunden för detta. På den tiden var likvärdigheten kopplad till politiska ideal, då visste man nämligen inte det den samlade pedagogiska forskningen långt senare skulle komma fram till; Att en framgångsrik skolorganisation är en organisation som satsar på att fylla igen gapet mellan eleverna.

Likvärdigheten är alltså inte längre bara en politisk idé utan också ett pedagogiskt vetenskapligt faktum. Därför driver samtliga partier i Sveriges riksdag frågan om en likvärdig skola.

Mot den bakgrunden blir Bengt Stillströms inlägg i skoldebatten okunnigt och historielöst. Det känns som hämtat från 30-talet. Stillström menar att vi ganska kategoriskt ska sortera barn i olika grupper beroende på prestation. Han drar slutsatsen att vi i dagens skola, i vår iver att hjälpa de svagpresterande eleverna, missar att ge de högpresterande en adekvat utbildning. Samhället borde, enligt Stillström, satsa de mesta resurserna på de elever som vill och presterar och inte slösa dem på elever som ändå inte kan nå målen. Han menar att dagens skola motarbetar föräldrar som vill hjälpa sina barn, och att alla barn faktiskt inte behöver kunna lika mycket.

Problemet med Stillströms argumentation är att han i mångt och mycket faktiskt förespråkar den skola vi har i Sverige i dag. Alltså den skola som har fått oss att sjunka som en sten i OECDs PISA-rapport. Den rapport där 31 % av våra 15åriga pojkar inte förstår att läsa en vanlig dagstidning. Lärare har larmat, föräldrar har larmat, rektorer har larmat och nu larmar även OECD. Den som vill kunna prestera bra i svensk skola behöver allt oftare föräldrar som hjälper till. De barn som är högpresterande går i allt högre utsträckning i vissa skolor medan de som presterar sämre går i andra. Skillnaderna mellan vad olika barn presterar ökar mest i hela OECD. Alltså det som Stillström förordar i sin text är redan verklighet i Sverige. Trots det sjunker samtliga barns prestationer i Sverige.

Vi skulle nu kunna rada upp namnkunniga forskare som Hattie, Fullan, och Hargreave eller ta fram exempel från McKinsey-rapporten som alla menar att det är just de heterogena klasserna, och förmågan att göra skolan så likvärdig som möjligt som också skapar den bästa skolorganisationen och faktiskt de bästa skolresultaten. Samtliga barn presterar bättre i en skola där skillnaderna mellan den som kan lite och den som kan mycket är så liten som möjligt. Vi skulle kunna påpeka vad som händer med demokratin i ett samhälle där 31 % av pojkarna inte kan läsa. Men låt oss istället förflytta oss utanför skolans värld och titta hur man resonerar i näringslivet.

När ett företag ska utvecklas tittar en klok ledare först på de delar som fungerar väl för att se hur det välfungerande kan spridas till mindre fungerande delar för att få dessa att fungera bättre. En klok ledare sätter alltså in stödåtgärder på de delar som fungerar sämst. Samma ledare förstår att bygga en organisation där de engagerade, högpresterande medarbetarna kan sprida sitt engagemang och kunnande. För ju fler duktiga medarbetare desto bättre går det för företaget. Och för att verkligen få med alla medarbetare satsas det pengar på till exempel företagshälsovård. Företagen vet det skolforskningen vet. Vikten av att sprida kunskap, att låta människor inspirera varandra och att ju fler som kan desto bättre.

Det Stillström bygger sitt resonemang på är en unken människosyn, hämtad från tid för länge sen, som han blandar med löst tyckande. Det är därför inte alls svårt att förstå att AcadeMedia tagit avstånd från honom. De vet precis som vi att ska vi i det här landet komma tillrätta med den mycket allvarliga skolsituation vi hamnat i gäller det att ta lärdom av det forskningen visar är vägen; En likvärdig skola.

Karin Berg, Skolsmedjan
Viktoria Struxsjö, Skolsmedjan

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s