Det börjar verka #lärande organisation!

Är skolan behov av ett förstatligande eller ska den vara fortsatt kommunaliserad? Oavsett vad, regeringens utredare Leif Lewins utredning ”Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan.” visar att svensk skola behöver precis de åtgärder som Skolsmedjan har haft på sin agenda ända sen starten sommaren 2013.  

Idag kom Leif Lewins utredning om kommunaliseringen och resultatet av den. Det var mycket intressanta slutsatser han drog under presskonferensen. Han konstaterar att de åtgärder som gjordes på 90-talet på skolans område alla har bidragit till skolans sjunkande resultat. Och att de båda politiska blocken tillsammans bär skulden.

Lewin bekräftar det lärare och rektorer slagit larm om för länge sedan. Att arbetsuppgifter och kontroller har ökat och tilliten till lärarna har sjunkit. Att resultatstyrningen är långt mycket mer resurskrävande än de medel som tillförts skolan. Han säger att man under 2000talet vidtagit åtgärder för att rätta till skolans problem men att det finns stora kvarstående problem; Det lokala ledarskapet över skolan från huvudmän och rektorer är för svagt och lärarnas kollegiala utvecklingsarbete är för outvecklat.

Utredningen diskuterar också den ökade granskningen av skolan. Risk finns att den granskade, om granskningen blir alltför stor, fokuserar på att tillgodose granskarna istället för att fokusera på det som är det pedagogiskt rätta. Kort sagt flyttas fokus från elevens lärande. Hans slutsats blir därför att resultatstyrning är ett kraftfullt instrument som måste användas med omdöme och respekt för den granskade verksamhetens särart.

Lewin avlutar med att konstatera att forskningen visar att lärarna är skolans viktigaste resurs. Viktigast är att, oberoende av huvudmannaskap, framtidens skola utformas från denna insikt. Ingenting är så angeläget som att ge lärarna goda förutsättningar för undervisningen och mötet med eleverna.

Huruvida staten även ska återta huvudmannaskapet för de kommunala skolorna ingår inte utredningens uppdrag att uttala sig om. Men i skolans värld får staten, oavsett huvudmannaskapet, inte abdikera från sitt ansvar, framhåller Leif Lewin.

Vi på Smedjan kan bara konstatera att det vi vill:

–       Stärka det pedagogiska ledarskapet

–       Utveckla det kollegiala samarbetet

–       Fokusera på elevernas lärande

–       Skapa en lärande organisation från nationell nivå ner på en lokal nivå.

är precis de punkter som Leif Lewin ringar in som de viktigaste byggstenarna för att stärka svensk skola.

Vi har redan satt bollen i rullning! Vi har inte tid att vänta! Vi vill ha en lärande organisation nu!

Annonser

One thought on “Det börjar verka #lärande organisation!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s