#kollegialtlärande: Esther Möller

Esther Möller VarekilIRL – prestigelöst
Har förmånen att få jobba på en skola där det råder en trevlig stämning bland kollegorna. Man hjälps åt, ställer upp för varandra och delar med sig.Jag kom hit för drygt tolv år sedan, helt grön från lärarhögskolan. Att studera är en sak – att möta verkligheten är en helt annan! Trots att jag gjorde många fel och hade stora problem med att ”styra upp”klassen var det ingen av kollegorna som dömde ut mig. Åren som följde var nästan mer lärorika än själva lärarutbildningen. En del skedde genom ”trial and error” i mötet med eleverna, men det mesta skedde genom att jag fick arbeta med olika lärare och att jag fick se hur de rent praktiskt gick tillväga i bemötandet av elever. Hur de utövade sina metodiska och didaktiska kunskaper. En lärare började alltid dagen med att dra almanackan och låta eleverna skriva av datumet på tavlan, en annan började dagen med att eleverna fick läsa individuellt i sin bänkbok. En annan lärare började med ”morgonprat” och gick igenom hela dagens schema med noggranna tidsangivelser. En var oerhört kvalificerad att lösa konflikter, en annan var bra på att lösa upp knutar genom att ställa rätt frågor. En lärare använde ljuset i klassrummet för att skapa olika rum och fokus. (Mycket effektivt!) En lät eleverna fråga två kamrater innan de frågade fröken. Välförberedda genomgångar vid tavlan varvades med elevuppgifter individuellt eller i grupp. Ibland lyckades det bra och ibland var uppgifterna tråkiga vilket ledde till att eleverna sysselsatte sig med sådant som de själva ansåg vara mer relevant. Jag har varit med på många lektioner och fått se hur mina kollegor gjort, In Real Life och helt prestigelöst.
Naturligtvis har jag dragit nytta av detta! Sett och lärt! Gjort medvetna val och skjutit genvägar istället för att gå med pannan mot muren. Detta, kombinerat med att plugga lite mer didaktik och aktionsforskning under sista mammledigheten, har gett mig reflektionsmöjligheter få förunnade. Jag är starkt övertygad om att Vygotskjis princip om den proximala utvecklingszonen håller i alla lägen. Lärande sker i en relation mellan lärarens planerade innehåll, elevens inre drivkraft och samspelet mellan lärare och elev. Har man bara en, eller två, av dessa tre komponenter fallerar undervisningen. Jag har lärt mig att det är viktigt att ha en tydlig struktur och målbild som eleverna kan relatera till samtidigt som det ska finnas utrymme för deras idéer. När jag efter två års långa reflektioner tillslut insåg detta försvann alla problem med att ”styra upp” elevgrupper. Jag vågade lita på elevernas egen drivkraft och då började eleverna samarbeta med mig.
I vårt kollegium bär vi på oerhört mycket kunskap och för att lyfta detta till nästa nivå borde alla få chansen att, som jag, delta i någon annans lektioner! Vi kan utveckla rutiner för ömsesidig kollegial handledning! Den som håller i lektionen kan själv välja några saker som kollegorna ska titta på. Det kan vara saker som man känner sig lite osäker på. Efteråt behöver man naturligtvis tid för samtal där man kan prata om hur det har gått, men även ta med andra saker som man sett har fungerat och som man tror skulle fungera bra att testa i sin egen klass. Det känns redan som vi är på väg dit i och med ”Matematiklyftet”. Skönt att kunna sitta ner med arbetslaget och prata om lektioner och syn på lärande. Kunna diskutera själva undervisningen utan att hamna i ”barnprat” (ni vet, när man fastnar i att prata om de elever som inte har det så lätt i skolan). Vid vissa tillfällen har vi även hunnit med att observera varandras lektioner och det tycker jag vi borde göra fler gånger. Ordet ”observera” kanske inte klingar så vackert, det känns som om man ska bli bedömd och kritiserad. Det går mer ut på att uppmuntra och bekräfta! Jag hoppas på att få vara med och se och lära ännu mer i framtiden. Jag hade aldrig kunnat utveckla min undervisning till det den är idag utan att lära av mina kollegor! Stort tack till er!

Esther Möller Varekils skola

@esther_moller

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s